marți, 25 august 2015

GALERIE FOTO: Atelier tematic nr. 2 - Notiuni de EDUCATIE FINANCIARA

Atelier tematic nr. 2 - Notiuni de EDUCATIE FINANCIARAComunicat post eveniment - Atelier tematic nr. 2
Noţiuni de EDUCAŢIE FINANCIARǍ
Schimb de informaţii în cadrul întâlnirii voluntarilor Asociaţiei „Existǎ o Şansǎ” cu elevii Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” din localitatea Buhuşi, judeţul Bacǎu.

În Anul European pentru Dezvoltare, în data de joi, 20 august 2015, voluntarii Asociaţiei „Existǎ o Şansǎ” au primit vizita elevilor Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret. In calitate de colaboratori ai şcolii pilot pentru implementarea proiectului „CERT, o şansǎ pentru tine! - Centrul de Resurse pentru Tineret”, elevii de gimnaziu au avut prilejul sǎ participe la o prezentare a proiectului şi a activitǎţii de voluntariat, ca oportunitate de dezvoltare a abilitǎţilor de viaţǎ ale tinerilor şi totodatǎ un instrument eficient de educaţie, încǎ din şcoalǎ, pentru implicarea în dezvoltarea comunitarǎ.
Scopul participǎrii elevilor de gimnaziu la acest atelier tematic a fost acela de a li se insufla spiritul voluntariatului prin prezentarea unor înregistrǎri audio-video cu diferite momente din activitatea de voluntariat desfǎşuratǎ de tinerii activi din comunitate pe parcursul anilor trecuţi şi cu participarea, în calitate de moderator al activitǎţii, a lui Giuliano Gruia, fost lider al voluntarilor, absolvent de liceu şi actual student la medicinǎ.
Pentru un schimb reciproc de informaţiii, elevii de gimnaziu au prezentat, sub îndrumarea d-nei prof. Cristina Frigurǎ, experienţe din cadrul unui opţional de educaţie financiarǎ prin care şi-au însuşit cunoştinţe de bazǎ specifice domeniului financiar – bancar şi şi-au dezvoltat abilitǎţi pentru o mai bunǎ gestionare a banilor de buzunar şi a veniturilor din alocaţia primitǎ lunar de la stat.
Sesiunea de întrebǎri şi rǎspunsuri pe tema educaţiei financiare a fost un bun prilej de clarificare a conceptelor de bazǎ şi a proceselor financiare cu specific antreprenorial. Explicaţiile oferite de d-na prof. Cristina Frigurǎ au facilitat înţelegerea de cǎtre elevi şi tinerii voluntari a importanţei începerii educaţiei financiare încǎ de la vârste fragede, pentru cǎ la fel cum în primul an de şcoalǎ se învaţǎ alfabetul ca sǎ poatǎ citi şi scrie, tot aşa este nevoie de o alfabetizare pentru înţelegerea noţiunilor de bazǎ ale antreprenoriatului. Elevii şi tinerii şi-au conştientizat comportamentele în relaţie cu banii şi au înţeles de ce la vârsta aceasta ei ştiu doar sǎ cheltuie.


În partea a doua a activitǎţii, pentru o mai bunǎ integrare şi adaptare, elevii de gimnaziu au fost introduşi în arta meşteşugului, cu sprijinul a trei tinere voluntare: Ciobanicǎ Alexandra, Gavril Marinela şi Blǎnaru Lorena.
Şcoala Gimnazialǎ „Ştefan cel Mare” este singura şcoalǎ din Buhuşi în care se predǎ un curs opţional de Educaţie financiarǎ sub îndrumarea d-nei prof. Cristina Frigurǎ. Elevii şi pǎrinţii sunt interesaţi de acest opţional care se bazeazǎ pe o programǎ şcolarǎ realizatǎ în cadrul unui proiect de un grup de lucru al BNR, coordonat de Ligia Georgescu Goloşoiu, consilier BNR, care ne precizeazǎ scopul introducerii în şcoalǎ a acestei programe de educaţie financiarǎ : „Urmǎrim sǎ formǎm un viitor consumator de produse şi servicii bancare informat, care sǎ nu mai ajungǎ la bancǎ sǎ întrebe ce este un cont şi, în acelaşi timp, un potenţial economist care sǎ lucreze în banca respectivǎ. De unde ştim cǎ nu din aceste clase care învaţǎ inclusiv despre întreprinzǎtori celebri, care au reuşit în cariera lor prin muncǎ şi educaţie, se vor ridica vârfurile de care avem nevoie? Toţi copiii au dreptul sǎ cunoascǎ noţiunile financiare de bazǎ, nu doar elevii din marile oraşe.”
Vizita elevilor de la Şcoala Gimnazialǎ „Ştefan cel Mare” la Centrul de Resurse pentru Tineret şi întâlnirea acestora cu voluntarii Asociaţiei „Existǎ o Şansǎ”, în cadrul Atelierului tematic nr. 2 despre educaţia financiarǎ, a fost foarte apreciatǎ şi de cei patru pǎrinţi care au participat cu mare bucurie la aceastǎ activitate comunǎ.
Pentru mai multe informaţii despre proiectul „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”, contactaţi:
  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”

Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259;

Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  
Conţinutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor acestui comunicat. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

sâmbătă, 15 august 2015

Galerie foto: O 9 (noua) Atitudine - Activ si implicat pentru sansa ta!

O 9 (noua) Atitudine - Activ si implicat pentru sansa ta!


Echipa CERT anunţă cǎ pentru modulul de training nr. 2 cu tema Rezolvarea de probleme şi leadership” planificat sǎ se desfǎşoare în perioada 13 – 14 august 2015 s-au înscris 14 tineri din care doar 9 au confirmat participarea. In acest caz, modulul de training nr. 2 cu tema Rezolvarea de probleme şi leadership” se reprogrameazǎ pentru luna septembrie, când relansǎm apelul de înscriere şi pentru elevii de clasa a IX a.


Chiar dacǎ tinerii au optat pentru alte activitǎţi in aceastǎ perioadǎ de vacanţǎ, vineri, 14 august 2015, de la 10.00 - 16.00, la CERT - Centrul de Resurse pentru Tineret din Buhusi, s-a desfǎşurat un training intensiv de dezvoltare personalǎ cu cei 9 voluntari receptivi, activi şi inimoşi care şi-au confirmat participarea. Au fost abordate, în mod integrat, teme de autocunoaştere, consiliere pentru carierǎ, creativitate, rezolvarea de probleme, managementul conflictelor şi leadership. Voluntarii au completat fişe individuale de lucru, au participat la jocuri de rol, la o sesiune de brainstorming şi un grup nominal (GN) pentru generarea de idei creative privind problema lipsei de implicare a tinerilor în comunitate, au vizionat împreuna câteva videoclipuri şi discursuri motivationale din filme celebre, s-au sprijinit reciproc cu sugestii care i-ar putea ajuta pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare personalǎ şi şi-au stabilit scopuri pe termen scurt, mediu şi lung pentru diferite domenii ale vieţii (personal, familie, studii şi carierǎ, timp liber etc.) vizualizând viitorul într- o luminǎ pozitivǎ pentru ei şi comunitate.

Voluntarii au apreciat jocurile de rol şi tehnicile structurate de rezolvare a problemelor în grup cum sunt brainstormingul şi tehnica grupului nominal pentru a-şi construi "cutia cu unelte" valoroase în abordarea diferitelor stiluri de conducere a echipelor, asumarea responsabilitǎţilor, generarea ideilor creative şi fructificarea imensului potenţial al grupului de a analiza şi a-şi rezolva propriile probleme prin identificarea soluţiilor şi luarea deciziilor optime.


 Activ şi implicat pentru şansa ta!
9 voluntari pentru o 9 (noua) atitudine 

1. Amariei Gabriela
2. Chiriac Bogdan
3. Ciobanicǎ Alexandra
4. Gavril Maria Marinela
5. Iamandi Elena
6. Poianǎ Denisa
7. Pop Lorena
8. Sandu Bianca
9. Sandu Nicoleta Mihaela

Dragi voluntari, echipa CERT vǎ felicitǎ pentru atitudinea şi implicarea voastrǎ! Acesta este spiritul CERT şi ne bucurǎm cǎ din semintele pe care le-am plantat de la inceputul proiectului s-a nǎscut o nouǎ formǎ de viatǎ care insufleteşte activitǎtile Centrului de Resurse pentru Tineret! Mult succes în atingerea obiectivelor propuse! Sǎ ne revedem cu bine la urmǎtoarele module de training care vor avea loc în septembrie, dupǎ începerea noului an şcolar, când lansam apelul de înscriere şi pentru elevii de clasa a IX a. Ramâneţi aproape şi urmǎriţi postǎrile pe blogul http://cert-reteauascolara.blogspot.com şi website-ul http://cert.existaosansa.ro.

Programul de formare Star(T) la puterea ONG este structurat în 4 module de training pentru dezvoltarea de competenţe civice şi atitudini pro active în rândul voluntarilor care vor contribui la dezvoltarea organizaţiei şi la realizarea obiectivelor proiectului Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret.                                   

Tematica celor 4 module de training:
1.  Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ (încheiat, s-a desfǎşurat în perioada 29 - 30 iulie 2015)
2.  Rezolvarea de probleme şi leadership (înscrierile sunt deschise) 
3.  Managementul proiectelor şi scrierea de proiecte (înscrierile sunt deschise) 
4.  Strategii de advocacy, public speaking şi PR (înscrierile sunt deschise) 

Astfel, cursurile pentru voluntari vor aborda tematicile celor 4 module de training,  dar si teme conexe precum iniţierea şi gestionarea unei campanii de advocacy, managementul conflictelor, cooperare şi networking în sectorul ONG, managementul riscurilor, implicarea şi sustenabilitatea în sectorul de voluntariat etc

Obiectivele programului de training Star(T) la puterea ONG: 
  • sǎ dezvolte atitudinile şi abilitǎţile necesare împlicǎrii ca voluntar şi desfǎşurǎrii cu succes a activitǎţilor pentru atingerea obiectivelor proiectului;
  • sǎ ofere modele de instrumente şi metode de lucru utile pentru dezvoltarea personalǎ, în munca cu voluntarii, dar şi în managementul proiectelor în care aceştia sunt implicaţi;
  •  sǎ ofere cadrul potrivit unui schimb de experienţǎ între participanţii la training,  între participanţi şi formator şi în relaţia cu ceilalţi membri din echipa de proiect.
Selecţia participanţilor:
Doar candidaturile care întrunesc condiţiile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecţie, după cum urmează: 

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:
1.      Încadrarea în grupul ţintă al proiectului:
§    Tineri din Buhuşi care sunt voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ”
§    Tineri din Buhuşi care nu sunt voluntari şi doresc sǎ se înscrie în echipa de voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” pentru a se implica în organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” şi a contribui astfel la dezvoltarea organizaţiei şi a Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT.
2. Disponibilitatea de participare pe toată durata modulului/ modulelor de training la care s-au înscris.
§         sunt dispuşi sǎ completeze integral formularul de candidaturǎ, acordând seriozitate fiecǎrui câmp din formular;
§         sunt motivaţi sǎ se implice activ pe perioada desfǎşurǎrii trainingului;
Criteriu de selecţie de care se va ţine cont în evaluarea candidaturilor:
§         dorinţa de a valorifica competenţele dobândite la curs în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi în alte proiecte de voluntariat pe care Asociaţia „Existǎ o şansǎ” le desfǎşoarǎ în beneficiul comunitǎţii.
Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul CERT, ca urmare, selectarea participanţilor se va realiza pe baza criteriilor mai sus menţionate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, dizabilităţi sau statut social.

Beneficiile formǎrii şi implicǎrii civice: 
§     Cursurile sunt gratuite. Nu se percepe taxǎ de participare, deoarece cele 4 module de training sunt integrate agendei de activitǎţi a proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
§     Oportunitatea de a petrece vacanţa într-un mod creativ şi constructiv.
§     Şansa de a lucra alǎturi de voluntarii Asociaţiei “Existǎ o şansǎ” şi de a fi supervizat de membrii echipei CERT.
§     Plǎcerea de a socializa şi de a lega noi prietenii.
§     Organizatorii cursului asigurǎ spaţiul şi toate materialele necesare desfǎşurǎrii cursului în context non-formal;
§     Sunt acoperite cheltuilele cu pauzele de cafea;
§     Cursul este pregǎtit şi implementat pe baza unei metodologii non-formale care pune accent pe participarea şi implicarea activǎ a voluntarilor în procesul de învǎţare.
§     Se oferǎ diplomǎ de participare pentru participanţii care au parcurs integral un modul/ modulele de training ale programului Star(T) la puterea ONG;
§     Sentimentul apartenenţei la comunitatea voluntarilor activi şi creativi ai Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi, ca răsplată pentru activitatea desfǎşuratǎ în proiectele de voluntariat, veţi mai primi un certificat care să vǎ ateste implicarea activǎ pe timp de vară. 
§     Înţelegerea procesului prin care o idee ajunge sǎ fie pusǎ în practică.
§     Starea de bine într-un mediu de lucru plǎcut, care vǎ inspirǎ şi vǎ facilitează dobândirea de atitudini pozitive, abilitǎţi de viaţǎ şi competenţe antreprenoriale recunoscute pe piaţa muncii.

Pentru orice neclarităţi privind procesul de înscriere la modulele de training Star(T) la puterea ONG, vă rugăm contactaţi:
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259;
E-mail: contact@existaosansa.ro; centrulcert@gmail.com

Loc de desfǎşurare: toate cele 4 module de training se desfăşoarǎ în oraşul Buhuşi, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria). 
  
Vǎ aşteptǎm sǎ veniţi la cursuri cu entuziasm, bunǎ dispoziţie, îmbrǎcǎminte şi încǎlţǎminte confortabilǎ!
              
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi:

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

miercuri, 5 august 2015

[Update] - Anunţ privind înscrierea la modulele de training Star(T) la puterea ONGAnunţ privind înscrierea la modulele de training 
- Star(T) la puterea ONG - 

Echipa CERT anunţă cǎ înscrierile la modulul de training nr. 2 cu tema Rezolvarea de probleme şi leadership” sunt deschise până la sfârşitul zilei de luni, 10 august 2015.

Formularul de înscriere poate fi completat prin accesarea linku-lui http://goo.gl/forms/bH1j6QblxKIn cazul în care nu se reuşeşte completarea formularului online, puteţi solicita şi transmite formularul completat pe e-mail, la adresa centrulcert@gmail.com.                                                                                                                           

Modul de training nr. 2 cu tema „Rezolvarea de probleme şi leadership” se desfǎşoarǎ în perioada 13– 14 august 2015, în cadrul proiectului Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”implementat de Asociaţia „Existǎ o şansǎ” şi finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondul ONG în România.                                                                                                                       

Rezultatele selecţiei pentru modulul de training nr. 2 cu tema Rezolvarea de probleme şi leadership” vor fi făcute publice până la sfârşitul zilei de marti, 11 august 2015, pe pagina web: www.cert.existaosansa.ro şi pe blogul http://cert-reteauascolara.blogspot.ro. Ulterior, persoanele selectate vor fi contactate în vederea confirmǎrii participǎrii.  

Programul de formare Star(T) la puterea ONG este structurat în 4 module de training pentru dezvoltarea de competenţe civice şi atitudini pro active în rândul voluntarilor care vor contribui la dezvoltarea organizaţiei şi la realizarea obiectivelor proiectului Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret.
                                   
Tematica celor 4 module de training:

  1. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ (încheiat, s-a desfǎşurat în perioada 29 - 30 iulie 2015)
  2. Rezolvarea de probleme şi leadership (înscrierile sunt deschise până la sfârşitul zilei de luni, 10 august 2015)
  3. Managementul proiectelor şi scrierea de proiecte (înscrierile sunt deschise până la sfârşitul zilei de vineri, 4 septembrie 2015)
  4. Strategii de advocacy, public speaking şi PR (înscrierile sunt deschise până la sfârşitul zilei de duminicǎ, 20 septembrie 2015)
Astfel, cursurile pentru voluntari vor aborda tematicile celor 4 module de training,  dar si teme conexe precum iniţierea şi gestionarea unei campanii de advocacy, managementul conflictelor, cooperare şi networking în sectorul ONG, managementul riscurilor, implicarea şi sustenabilitatea în sectorul de voluntariat etc

Obiectivele programului de training Star(T) la puterea ONG: 

§         sǎ dezvolte atitudinile şi abilitǎţile necesare împlicǎrii ca voluntar şi desfǎşurǎrii cu succes a activitǎţilor pentru atingerea obiectivelor proiectului;

§         sǎ ofere modele de instrumente şi metode de lucru utile în munca cu voluntarii, dar şi în managementul proiectelor în care aceştia sunt implicaţi;

§         sǎ ofere cadrul potrivit unui schimb de experienţǎ între participanţii la training,  între participanţi şi formator şi în relaţia cu ceilalţi membri din echipa de proiect.           

Selecţia participanţilor:
Doar candidaturile care întrunesc condiţiile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecţie, după cum urmează:   


Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:

1.      Încadrarea în grupul ţintă al proiectului:
§        Tineri din Buhuşi care sunt voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ”

§        Tineri din Buhuşi care nu sunt voluntari şi doresc sǎ se înscrie în echipa de voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” pentru a se implica în organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” şi a contribui astfel la dezvoltarea organizaţiei şi a Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT.


2. Disponibilitatea de participare pe toată durata modulului/ modulelor de training la care s-au înscris.

§         sunt dispuşi sǎ completeze integral formularul de candidaturǎ, acordând seriozitate fiecǎrui câmp din formular;

§         sunt motivaţi sǎ se implice activ pe perioada desfǎşurǎrii trainingului;


Criteriu de selecţie de care se va ţine cont în evaluarea candidaturilor:

§         dorinţa de a valorifica competenţele dobândite la curs în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi în alte proiecte de voluntariat pe care Asociaţia „Existǎ o şansǎ” le desfǎşoarǎ în beneficiul comunitǎţii.

Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul CERT, ca urmare, selectarea participanţilor se va realiza pe baza criteriilor mai sus menţionate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, dizabilităţi sau statut social.


Beneficiile formǎrii şi implicǎrii civice: 
§         Cursurile sunt gratuite. Nu se percepe taxǎ de participare, deoarece cele 4 module de training sunt integrate agendei de activitǎţi a proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

§         Oportunitatea de a petrece vacanţa într-un mod creativ şi constructiv.

§         Şansa de a lucra alǎturi de voluntarii Asociaţiei “Existǎ o şansǎ” şi de a fi supervizat de membrii echipei CERT.

§         Plǎcerea de a socializa şi de a lega noi prietenii.

§         Organizatorii cursului asigurǎ spaţiul şi toate materialele necesare desfǎşurǎrii cursului în context non-formal;

§         Sunt acoperite cheltuilele cu pauzele de cafea;

§         Cursul este pregǎtit şi implementat pe baza unei metodologii non-formale care pune accent pe participarea şi implicarea activǎ a voluntarilor în procesul de învǎţare.

§         Se oferǎ diplomǎ de participare pentru participanţii care au parcurs integral un modul/ modulele de training ale programului Star(T) la puterea ONG;

§         Sentimentul apartenenţei la comunitatea voluntarilor activi şi creativi ai Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi, ca răsplată pentru activitatea desfǎşuratǎ în proiectele de voluntariat, veţi mai primi un certificat care să vǎ ateste implicarea activǎ pe timp de vară. 

§         Înţelegerea procesului prin care o idee ajunge sǎ fie pusǎ în practică.

§         Starea de bine într-un mediu de lucru plǎcut, care vǎ inspirǎ şi vǎ facilitează dobândirea de atitudini pozitive, abilitǎţi de viaţǎ şi competenţe antreprenoriale recunoscute pe piaţa muncii. 
Pentru orice neclarităţi privind procesul de înscriere la modulele de training Star(T) la puterea ONG, vă rugăm contactaţi:


Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”


Elena MITREA, Manager proiect

Telefon: 0744260370


Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU

Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer

Telefon: 0742.754.259;

E-mail: contact@existaosansa.ro; centrulcert@gmail.com


Loc de desfǎşurare: toate cele 4 module de training se desfăşoarǎ în oraşul Buhuşi, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria). 
  

Vǎ aşteptǎm sǎ veniţi la cursuri cu entuziasm, bunǎ dispoziţie, îmbrǎcǎminte şi încǎlţǎminte confortabilǎ!


Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”

               

Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi:

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

GALERIE FOTO