joi, 30 aprilie 2015

CERT, o şansă pentru tine!

CERT - Centrul de Resurse pentru Tineret

O nouă oportunitate prin care elevii şi profesorii din România îşi pot dezvolta abilităţi sociale şi civice pentru implicarea în viaţa comunităţii 

Asociaţia „Există o şansă” a început implementarea proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”. Proiectul este finanţat prin granturile SEE, 2009-2014, cu suma totală de 38, 864 EUR, în perioada 01 aprilie 2015 – 31 martie 2016, în cadrul Fondului ONG în România.

Astfel, pe perioada celor 12 luni de finanţare a proiectului, se urmăreşte creşterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate prin atingerea următoarelor obiective specifice:

O1: Dezvoltarea unei structuri de suport sustenabile în domeniul tineretului, prin înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Tineret –CERT, în oraşul Buhuşi din judeţul Bacău.

O2: Dezvoltarea unui numar de 10 initiaţive menite să faciliteze asumarea unui rol activ al tinerilor în viaţa publică din oraşul Buhuşi, cu participarea directă a unui numar de 30 de voluntari, 100 de copii şi tineri.

O3: Dezvoltarea şi promovarea unei imaginii publice pozitive a Asociaţiei „Există o Sansă”, drept motor de creştere în comunitate şi partener viabil pentru sectorul guvernamental şi economic, prin transparenţa decizională şi vizibilitatea activităţilor desfăşurate, formarea resursei umane şi schimb de bune practici între voluntari, capacitare şi coaching prin transfer de experienţă din partea partenerilor şi colaboratorilor.

În România, tinerii reprezintă una dintre cele mai defavorizate categorii în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii. La nivel local nu există alternative de implicare şi nici spaţii adecvate petrecerii timpului liber. Obiectivele generale ale proiectului vizează consolidarea bazei de voluntari şi încurajarea participării tinerilor la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.

Infiinţarea Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT creează structura sustenabilă pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa comunităţii. Proiectul creşte numărul oportunităţilor de implicare a tinerilor şi creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate pentru înfiinţarea reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

Beneficiari direcţi ai proiectului sunt 130 de voluntari, elevi şi tineri care participă la crearea unui model de iniţiativă pentru comunitate şi parcurg un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi civică. 

Mai multe detalii:
Elena Mitrea, Manager proiect
E-mail: contact@existaosansa.ro; cert@existaosansa.ro 
Telefon: (+40) 744260370
www.existaosansa.rowww.cert.existaosansa.ro 

Virginia – Smărăndiţa Brăescu, Responsabil Comunicare şi PR, Expert/Trainer
E-mail: contact@existaosansa.rocert@existaosansa.ro 
Telefon: (+40) 740367379
www.existaosansa.ro; www.cert.existaosansa.ro 

Despre Asociaţia „Există o şansă”:

Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie neguvernamentală, non profit şi apolitică, care are ca scop elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii şi încurajarea parteneriatului dintre sectorul neguvernamental, administraţia publică şi sectorul privat în următoarele domenii de activitate: educaţie, protecţia mediului, asistenţă socială, sănătate, conservarea tradiţiilor şi a patrimoniului cultural, incluziune socială pentru toate categoriile defavorizate.

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia „Există o şansă” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.asociatiaexistaosansa.ro şi www.cert.existaosansa.ro.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Conţinutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.


GALERIE FOTO