luni, 29 iunie 2015

Video Buhusi TV - Deschiderea oficiala a Centrului de Resurse pentru Tineret CERT

Atelierul de tradiţii se deschide la Centrul de Resurse pentru Tineret
Asociaţia „Existǎ o Şansǎ” lanseazǎ o nouǎ provocare în cadrul proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”: Ştim cine suntem? Ne cunoaştem rǎdǎcinile? Ne cunoaştem tradiţa? Dacǎ ne înstrǎinǎm de valorile strǎbunilor ce se transmit, conform tradiţiei, din generaţie în  generaţie, ce şi cum vom face ca sǎ ne exprimǎm identitatea noastrǎ de români autentici la noi acasǎ şi pretutindeni în lume?

Dacǎ îţi pasǎ cǎ se rup aceste legǎturi cu tradiţia strǎbunilor noştri, care reprezintǎ cartea noastrǎ de identitate, şi vrei sǎ îţi aduci contribuţia la reînvierea tradiţiei în comunitate, Asociaţia „Existǎ o Şansǎ” îţi  oferǎ cadrul şi suportul pentru a descoperi cum şi tu ştii şi poţi sǎ înveţi sǎ duci mai departe tradiţia care te defineşte şi te face sǎ simţi cǎ aparţii unei comunitǎţi prin pǎstrarea şi împǎrtǎşirea valorilor şi obiceiurilor culturale comune.

 Atelierul de tradiţii pe care Asociaţia „Existǎ o Şansǎ” îl deschide în comunitatea buhuşeanǎ prin proiectul ,,CERT, o şansǎ pentru tine! – Centrul  de Resurse pentru Tineret” vǎ aşteaptǎ, cu mic cu mare, sǎ redescoperiţi şi sǎ deprindeţi impreunǎ arta meşteşugului – o punte între generaţii care desparte şi leagǎ totodatǎ trecutul de prezent prin recunoaşterea, respectarea şi păstrarea tradiţiei ca ansamblu de valori, credinţe, afecte şi patternuri comportamentale constituite în cadrul unei comunităţi sociale şi transmise din generaţie în generaţie. Astfel, putem înţelege sensul mediator al trecutului în prezent, rezultat din corecta punere în relaţie a tradiţiei cu inovaţia.

Atelierul de tradiţii îşi propune sǎ reuneascǎ persoanele din comunitate care sunt pricepute în arta meşteşugului pentru a transmite generaţiei tinere îndeletnicirile care ne definesc ca entitate. Facem apel pentru înscrierea persoanelor din comunitate, care cunosc diverse meşteşuguri, sǎ ni se alǎture ca sǎ transmitǎ tinerilor dragostea pentru frumos, pentru artǎ şi creaţie. De noi toţi depinde cât de mult vrem sǎ ne implicǎm pentru a reuşi sǎ organizǎm o expoziţie ineditǎ în luna decembrie 2015, când vor veni mulţi invitaţi la spectacolul ,,CASA SUFLETULUI”, pentru a ne bucura şi a simţi împreunǎ cum spiritul Crǎciunului ne aduce aminte cǎ AICI şi ACUM este timpul sǎ dǎruim firescul ca sǎ mai TRǍIM fericiţi.

Pentru înscrierea la Atelierul de tradiţii, contactaţi:

Elena Mitrea, Manager proiect
Telefon: 0744.260370
E-mail: contact@existaosansa.ro 

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia „Există o şansă” şi proiectul CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conţinutul anunţului nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.


sâmbătă, 27 iunie 2015

Da, vreau si eu o vara creativa la CERT!


           
E varǎ şi buna dispoziţie este în topul preferinţelor pentru vacanţǎ!

Știm că nu vrei sǎ mai auzi de lecţii şi teme pentru acasǎ, aşa că îţi propunem să ieşi din casǎ şi sǎ pui altfel în practică toate cele învățate până acum. Te invitǎm la CERT – Centrul de Resurse pentru Tineret unde vara este creativǎ şi poţi sǎ-ţi faci prieteni noi!

Cu ce ne ocupăm la CERT?

Noi, echipa CERT, te invitǎm şi te aşteptǎm cu drag într-un spaţiu plǎcut, elegant şi confortabil în care ne dorim ca mediul de funcţionare să fie unul creativ, pentru a da împreunǎ viaţǎ acestui centru, astfel încât sǎ devinǎ cât mai curând construcţia unei infrastructuri sustenabile pentru tineret şi voluntariat în oraşul Buhuşi.

Dacǎ vrei sǎ-ţi dezvolţi abilitǎţile de viaţǎ şi ai spirit practic, noi suntem puşi pe treabǎ şi-ţi oferim şansa sǎ descoperi şi experimentezi la CERT – Centrul de Resurse pentru Tineret idei şi strategii noi de a aplica cunoştinţele teoretice învǎţate la şcoalǎ.


Ce ai de câştigat dacǎ vii la CERT?

1. Oportunitatea de a-ţi petrece vacanţa într-un mod creativ şi constructiv.

2. În
țelegerea procesului prin care o idee ajunge sǎ fie pusǎ în practică.

3. Şansa de a lucra alǎturi de voluntarii Asociaţiei “Existǎ o şansǎ” şi de a fi supervizat de membrii echipei CERT.

4.
Plǎcerea de a socializa şi de a lega noi prietenii.

5. Sentimentul apartenenţei la comunitatea voluntarilor activi şi creativi ai Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi, ca răsplată pentru activitatea desfǎşuratǎ în centru, vei primi un certificat care să îţi ateste implicarea activǎ pe timp de vară.

6. Starea de bine într-un mediu de lucru plǎcut, care te inspirǎ şi îţi facilitează dobândirea de atitudini pozitive, abilitǎţi de viaţǎ şi competenţe antreprenoriale recunoscute pe piaţa muncii.

P.S: Ceaiul, cafeaua şi zâmbetele sunt din partea casei

Ce zici? Accepţi provocarea?
Înscrie-te aici: http://goo.gl/forms/V63in78tbQ  Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia „Există o şansă” şi proiectul CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”accesaţi: www.existaosansa.ro şhttp://cert-reteauascolara.blogspot.ro.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conţinutul anunţului şi chestionarului nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului şi chestionarului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

vineri, 26 iunie 2015

Activ şi implicat pentru şansa ta!


Asociaţia „Existǎ o şansǎ” recruteazǎ voluntari dornici sǎ se implice în proiectul CERT, O ŞANSǍ PENTRU TINE – CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET finanţat prin granturile SEE, 2009-2014, în perioada 01 aprilie 2015 – 31 martie 2016, în cadrul Fondului ONG în România.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate prin încurajarea participării acestora la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.

Infiinţarea unui Centru de Resurse pentru Tineret – CERT, în oraşul Buhuşi din judeţul Bacău reprezinta structura sustenabilă pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa comunităţii.

Beneficiari direcţi ai proiectului sunt 130 de voluntari, elevi şi tineri, care participă la crearea unui model de iniţiativă pentru comunitate şi parcurg un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi civică

Proiectul creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate pentru înfiinţarea reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia „Există o şansă” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.ro şi http://cert-reteauascolara.blogspot.ro

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conţinutul acestui anunţ şi chestionarul nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului şi chestionarului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

luni, 22 iunie 2015

Prima actiune PRIETEN CU TINE - Comunicat de presǎ post eveniment


PRIETEN CU TINE
Sesiunea informativǎ nr. 1
Stil de viaţǎ sǎnǎtos

Comunicat de presǎ                  
                                                                                                                                                              
Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” a organizat sâmbǎtǎ, 20 iunie 2015, de la 11.00 -  14.00, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din localitatea Buhuşi,  judeţul Bacǎu, prima acţiune dintr-o serie de 5 sesiuni de informare şi conştientizare pentru un stil de viaţǎ sǎnǎtos, integrate proiectului „CERT, o şansă pentru tine! - CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET” finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 5 Dezvoltarea Capacitǎţii ONG-urilor, Reţele şi Coaliţii.


PRIETEN CU TINE este sloganul sub care se desfǎşoarǎ cele 5 sesiuni de informare şi conştientizare pe teme de sǎnǎtate şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi copiii şi tinerii. Participanţii la aceste activitǎţi sunt în principal copii şi tineri din comunitate, dar şi adulţi interesaţi de educaţia tinerei generaţii pentru un stil de viaţǎ sǎnǎtos. Informaţii fiabile şi recomandǎri utile sunt oferite cu sprijinul specialiştilor invitaţi de echipa de proiect.
Scopul organizǎrii sesiunilor informative PRIETEN CU TINE este de a responsabiliza tinerii pentru propria stare de bine şi de sǎnǎtate. Obiectivele specifice ale acestor acţiuni urmǎresc informarea şi sprijinirea tinerilor pentru conştientizarea riscurilor la care sunt expuşi şi importanţa adoptǎrii unor atitudini şi comportamente responsabile pentru a se bucura pe termen lung de o stare generalǎ de bine şi un stil de viaţǎ sǎnǎtos.
Prima sesiune de educaţie pentru stil de viaţǎ sǎnǎtos (program echilibrat de studiu, alimentaţie sǎnǎtoasǎ, hidratare, mişcare, odihnǎ şi relaxare, riscurile obezitǎţii) a fost facilitatǎ de d-na prof. Virginia – Smǎrǎndiţa Brǎescu, membrǎ a echipei de proiect, şi a avut ca invitatǎ din comunitate pe d-na psiholog clinician Diana Apetri, care a abordat tema "Influenţa mentalului asupra stǎrii de sǎnǎtate" prin care a vrut sǎ le ofere tinerilor o altǎ viziune asupra modului în care pot depǎşi obstacolele şi diferite situaţii din viaţǎ prin adoptarea unei gândiri pozitive şi explicarea efectelor gândirii negative pe termen lung. Aceastǎ analizǎ comparativǎ a permis identificarea beneficiilor pe care gândirea pozitivǎ şi implicarea în activitǎţi de voluntariat le aduc pentru menţinerea unui tonus interior la cote optime pentru starea de bine şi de sǎnǎtate.                                                              Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - Oficiul Regional pentru Europa, 24% din elevii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani erau, la nivelul anului 2006, supraponderali sau obezi cu un risc crescut de a dezvolta boli cronice pe măsură ce devin adulţi. In 2008, 1,5 miliarde de adulti cu varsta peste 20 de ani erau supraponderali, iar în 2010, aproape 43 milioane de copii sub varsta de 5 ani erau supraponderali.
Pǎrinţii şi cadrele didactice pot contribui la creşterea unor copii sănătoşi şi, pe termen lung, la optimizarea stǎrii de bine individuale şi colective. Specialiştii confirmǎ cǎ o alimentaţie sănătoasă, hidratarea corectǎ, activitatea fizicǎ de zi cu zi şi un program echilibrat de somn, studiu şi relaxare au un impact puternic asupra corpului şi a minţii contribuind la creşterea atenţiei, concentrǎrii şi capacitǎţii de a înţelege şi a învǎţa, prevenind adoptarea atitudinilor şi comportamentelor de risc şi îmbunătăţind totodarǎ semnificativ participarea activǎ la ore şi rezultatele şcolare. 


Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” promoveazǎ, prin dezvoltarea Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT, noua paradigmǎ a educaţiei în societatea cunoaşterii – sociodidactica – ca rezultantǎ a negocierii didacticilor specifice în câmpul educaţional, pentru ca educaţia sǎ fie empowerment şi nu îndoctrinare. Informalul, formalul şi nonformalul se întâlnesc pentru o valoare adǎugatǎ a educaţiei oferitǎ prin dezvoltarea abilitǎţilor de viaţǎ ale tinerilor, voluntariat, cetǎţenie activǎ, management organizaţional strategic şi leadership pentru responsabilitate socialǎ şi dezvoltarea durabilǎ a comunitǎţii.

Pentru detalii si informatii suplimentare, contactaţi: 
                                                  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”, Buhuşi, jud. Bacǎu
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370
Virginia – Smǎrǎndiţa Brǎescu
Responsabil Comunicare şi PR, Expert/Trainer
Telefon: 0742754259
E-mail: contact@existaosansa.ro
Web: www.existaosansa.ro

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.ro.
Conţinutul acestui comunicat de presǎ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.miercuri, 17 iunie 2015

Sesiune informativa pe teme de sanatate si prevenirea situatiilor de risc„CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”
                                                     
PRIETEN CU TINE

Sesiunea informativǎ nr. 1
Stil de viaţǎ sǎnǎtos
                          
Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” anunţă desfǎşurarea sesiunii informative cu tema Stil de viaţǎ sǎnǎtos, în data de sâmbǎtǎ, 20 iunie 2015, începând cu ora 11.00, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria).

PRIETEN CU TINE este sloganul sub care se vor desfǎşura cinci sesiuni de informare şi conştientizare pe teme de sǎnǎtate şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi copiii şi tinerii. Aceste sesiuni informative sunt integrate graficului de activitǎţi desfǎşurate în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România,  Componenta 5 Dezvoltarea Capacitǎţii ONG-urilor, Reţele şi Coaliţii.

Participanţii la aceste activitǎţi sunt în principal copii şi tineri din comunitate, dar şi adulţi interesaţi de educaţia tinerei generaţii pentru un stil de viaţǎ sǎnǎtos. Informaţiile fiabile şi recomandǎrile utile vor fi oferite cu sprijinul experţilor invitaţi de echipa de proiect.

Prima sesiune de educaţie pentru stil de viaţǎ sǎnǎtos (program echilibrat de studiu, alimentaţie sǎnǎtoasǎ, hidratare, mişcare, odihnǎ şi relaxare, riscurile obezitǎţii) va fi facilitatǎ de Virginia - Smǎrǎndiţa Brǎescu, membrǎ a echipei de proiect, şi va avea ca invitat un specialist din comunitate, psiholog clinician Diana Apetri.

Pentru detalii si informatii suplimentare, contactaţi:
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”, Buhuşi, jud. Bacǎu
Echipa CERT
Telefon: 0744260370                      
E-mail: contact@existaosansa.ro
Site: www.existaosansa.ro
Blog: http://cert-reteauascolara.blogspot.ro

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

Vǎ aşteptǎm cu drag alǎturi de noi!
Echipa CERT

Galerie Foto: Debate - implicare si participare la luarea deciziilor

marți, 16 iunie 2015

Prima dezbatere din seria Debate – implicare şi participare la luarea deciziilor


Asociatia „EXISTĂ O ŞANSĂ” şi ARDOR Moldova vă invită la prima sesiune de  dezbateri „Debate -  implicare si participare la luarea deciziilor”.
Prima dezbatere din seria „Debate – implicare şi participare la luarea deciziilor” are loc în data de 17 iunie 2015, între orele 12.00 şi 13.30, la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Buhuşi, după următorul program:
12.00 - 12.15: Înregistrarea participanţilor
12.15 - 13.30: Dezbatere:  ,,Acest parlament va sancţiona părinţii pentru abandonul şcolar al elevilor”, organizată de echipe de elevi din cadrul Colegiului Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi sub coordonarea d-nei profesor Carmen Zaharia, reprezentant ARDOR Moldova (Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică).
Dezbaterea face parte dintr-o serie de  trei dezbateri organizate în cadrul proiectului „CERT – o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” - Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacităţii ONG-urilor. Reţele şi coaliţii.
 Scopul dezbaterilor propuse în proiect „Debate – implicare şi participare la luarea deciziilor” este de a antrena tinerii să exerseze comunicarea în spaţiul public încă din şcoală, pentru a căpăta abilităţi de viaţă în acest sens, care să-i ajute să se integreze social, să se implice în problemele comunităţii.
Metoda dezbaterilor învaţă tinerii să se exprime corect, elocvent, să lucreze în echipă, să asculte părerile celor din jur, să dobândească abilităţi în a susţine un punct de vedere folosind argumente şi contra argumente, să analizeze critic, să ia decizii în cunoştinţă de cauză, adică să învaţe să vorbească în mod clar, convingător, responsabil despre problemele lor şi ale comunităţii.(ARDOR Moldova)
Vă asteptăm alături de noi în numar cât mai mare şi vă mulţumim pentru participare!
Echipa CERT
Asociatia „Există o Şansă”
Telefon: 0744260370
Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.ro.


Conţinutul acestui anun
ţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

luni, 8 iunie 2015

PORŢI DESCHISE - Comunicat de presă post eveniment


Comunicat de presă post eveniment
          

Buhuşi, 8 Iunie 2015
                    
Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” din localitatea Buhuşi, judeţul Bacǎu, a organizat sâmbǎtǎ, 6 iunie 2015, deschiderea oficialǎ a Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi conferinţa de lansare în comunitate a proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacitǎţii ONG-urilor, Reţele şi Coaliţii.
Evenimentul a început la ora 11.00, cu slujba de sfinţire a  Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din oraşul Buhuşi, la sediul din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria). Lucrǎrile conferinţei s-au desfǎşurat în amfiteatrul Colegiului Tehnic „Ion Borcea”, începând cu ora 11.30, după sfinţirea a Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT.În Romania, tinerii reprezintǎ una dintre cele mai defavorizate categorii în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii. La nivel local, ca rǎspuns la lipsa alternativelor de implicare a tinerilor şi a spaţiilor adecvate petrecerii timpului liber, înfiinţarea Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT creeazǎ structura sustenabilǎ pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilǎ a tinerilor în viaţa comunitǎţii. Beneficiari direcţi ai proiectului sunt 130 de voluntari, elevi şi tineri care participǎ la crearea unui model de iniţiativă pentru comunitate şi parcurg un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi civică. Astfel, pe perioada celor 12 luni de finanţare a proiectului, se urmǎreşte creşterea numǎrului oportunitǎţilor de implicare a tinerilor şi creearea cadrului de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate pentru înfiintarea reţelei CERT (Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli), mijloc de  extindere a colaborǎrilor şi schimbului de experienţǎ la nivel regional şi naţional.

La eveniment au participat, alǎturi de echipa de proiect, voluntarii Asociaţiei „EXISTǍ O ŞANSǍ” şi numeroşi invitaţi: parteneri mass-media (Luminiţa Dobrea, Dream Designer Piatra Neamţ,  Buhuşi TV, orasulbuhusi.ro, buhusi.net, blogger Marius Gabriel Mǎlinescu), reprezentanţi ai Bisericii (preot protopop Cozma Vasile, preot Stefan Moldovan, preot paroh Romeo Sbârcea), reprezentanţi ai autoritǎţii locale şi instituţiilor publice (consilieri locali din Buhuşi şi Oneşti: Vasile Gaucan, Ovidiu Hobu, Alexandru Cristea şi Sorin Braşoveanu, director DGASPC Bacau, Contantin Poiana, Manager de calitate Spitalul Orǎşenesc Buhuşi) reprezentanţi ai Palatului Copiilor Bacǎu (Stefan Zaharia) şi ai instituţiilor de învǎţǎmânt (Colegiul Naţional “Ion Borcea” şi şcolile gimnaziale din Buhuşi, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Oneşti), reprezentanţi ai sectorului ONG (Roman Tanasiciuc, preşedinte Lyons Piatra Peamţ), Olga Pleşca, Asociaţia Motivation Romania – filiala Piatra Neamţ,  Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacǎu (Gabriela Achihǎi, preşedinte FSC), Asociatia Lizuca Bacǎu, Centrul Daniel Bacǎu (Porumbiu Lavinia şi Rotaru Silviu), Asociaţia Românǎ de Dezbateri, Oratorie şi Retoricǎ - ARDOR (Ciprian Zaharia, preşedinte ARDOR Moldova), Asociaţia Centrul de Training, Consultanţǎ şi Mediere (CTCM Oneşti), Asociaţia de Tineret ONESTIN din Oneşti (Bianca Ionescu şi Diana Ciobanu), Romanian Youth Mouvement for Democracy (Buga Teodora şi Marian Damoc, preşedinte RYMD) şi ai mediului de afaceri din Buhuşi (Ecaterina Manea).


Organizatorii mulţumesc direcţiunii Colegiului Tehnic “Ion Borcea” din Buhuşi (director, prof. Ion Fercu, şi director adjunct, prof. Liliana Radovici), care a gǎzduit lucrǎrile conferinţei de lansare a proiectului CERT în comunitate, precum şi tuturor participanţilor care au rǎspuns invitaţiei şi au fost prezenţi la eveniment.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare:
  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259; 0740.367379

Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
  
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.ro.

Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

marți, 2 iunie 2015

PORTI DESCHISE - Conferinţa de lansare a proiectului CERT
Conferinţa de lansare a proiectului
„Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”

Agenda evenimentului
Sâmbǎtǎ, 6 iunie 2015

11.00 -11.30: Sfinţirea Centrului de Resurse pentru Tineret.
11.30- 11.50: Primirea şi înregistrarea participanţilor – Porţi deschise- vizitarea centrului.
11.50 - 12.00: Relocare la  Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi pentru desfăşurarea lucrărilor  conferinţei.
12.00- 12.15:  Cuvânt de bun venit. Deschiderea oficială.
12.15 - 12.45: Prezentarea proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! - Centrul de Resurse pentru Tineret”.
12.45 - 13.00: Sesiune de întrebǎri şi rǎspunsuri.
13:00: Coffe-break şi networking.

Echipa CERT vă mulţumeşte pentru participarea la eveniment,
colaborare şi parteneriat!

Manager proiect,         
Elena Mitrea

luni, 1 iunie 2015

Comunicat de presăComunicat de presă

Buhuşi, 1 Iunie 2015
                          
PORŢI DESCHISE
Deschiderea oficială a Centrului de Resurse pentru Tineret 

CERT, o şansă pentru tine! -  Primul proiect de infrastructură pentru tineret şi voluntariat din localitatea Buhuşi, judeţul Bacău.

Prima Retea de Tineret CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional.

Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” anunţă conferinţa de lansare a proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” care va avea loc în data de 6 iunie 2015 începand cu orele 11.00 la sediul Asociaţiei  „EXISTǍ O ŞANSǍ” din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria). Lucrǎrile conferinţei se vor desfǎşura începând cu ora 11.30, după slujba de sfinţire a Centrului de Resurse pentru Tineret.
Proiectul are o valoare de 38, 864 EUR şi este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacitǎţii ONG-urilor, Reţele şi Coaliţii.
Obiectivul general al proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” vizează consolidarea bazei de voluntari ai Asociaţiei ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” prin încurajarea participării tinerilor la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.

Astfel, pe perioada celor 12 luni de finanţare a proiectului, se urmăreşte creşterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate prin atingerea următoarelor obiective specifice:
O1: Infiinţarea Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT, în oraşul Buhuşi din judeţul Bacău - structură sustenabilă pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa comunităţii -  ca raspuns la lipsa alternativelor  de  implicare  a  tinerilor  şi  spaţiilor  adecvate petrecerii timpului liber.

O2: Dezvoltarea unui numar de 10 iniţiative menite să faciliteze asumarea unui rol activ al tinerilor în viaţa publică din oraşul Buhuşi, cu participarea directă a unui numar de 30 de voluntari, 100 de copii şi tineri (ateliere tematice, sesiuni de dezbateri, foscus grupuri, sondaj de opinie, spectacol de traditii, campanie de advocacy, întalniri cu decidenţii, cursuri de formare, vizite la centre de voluntariat din Iaşi şi Cluj).
Proiectul creşte numărul oportunităţilor de implicare a tinerilor şi creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate pentru înfiinţarea reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

Pentru detalii si informatii suplimentare:
  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370
Virginia – Smărăndiţa BRAESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer

Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
  
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: 
www.existaosansa.ro şi http://cert-reteauascolara.blogspot.ro.

Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

GALERIE FOTO