duminică, 20 decembrie 2015

Donatie de carti in Reteaua CERT


#campaniasmile21, #reteauacert, #Craciun2015

De Craciun, campania SMILE 21+ s-a alaturat, prin parteneriatul in reteaua CERT, campaniei "Ajuta-ne sa ajutam!" organizata de Asociatia "Exista o sansa" din Buhusi, judetul Bacau. Vrem sa sprijinim pentru constituirea unui fond de carte al bibliotecii Centrului de Resurse pentru Tineret - CERT. Multumim partenerilor si colaboratorilor pentru cartile daruite!


vineri, 4 decembrie 2015

Reţeaua CERT – Prima masǎ rotundǎ pe tema eficientizǎrii reţelelor de tineret din şcoliComunicat de presǎ
Asociaţia „Existǎ o şansǎ” a organizat sâmbǎtǎ, 28 noiembrie 2015, evenimentul de înfiinţare a Reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli în cadrul proiectului „CERT, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”finanţat din granturile SEE 2009 - 2014 prin Fondul ONG în România. Chiar dacǎ a fost sâmbǎtǎ şi week-endul s-a prelungit cu douǎ zile libere (30 noiembrie şi 1 decembrie), participarea a fost numeroasǎ şi ne-am bucurat de prezenţa în mijlocul nostru, la Centrul de Resurse pentru Tineret din oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, a reprezentanţilor instituţiilor şi ONG-urilor partenere, membrii fondatori ai Reţelei CERT la nivel local şi regional (Nord – Est). 
Prima masǎ rotundǎ a facilitat întâlnirea reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean Bacǎu (prof. Camelia - Elena Popa, inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi mentorat şi prof. Ana – Maria Rotaru, inspector şcolar pentru Programe Europene, Invǎţǎmânt Particular şi Alternative Educaţionale), şcolilor pilot în implementarea proiectului şi ONG-urilor partenere în Reţeaua CERT: Centrul European de Educatie şi Training Bacǎu (preşedinte Monica Andrei Vlase), Romanian Youth Movement for Democracy Bacau (preşedinte Marian Damoc şi Teodora Damoc), Centrul de Training, Consultanţǎ şi Mediere (preşedinte prof. Virginia – Smǎrǎndiţa Brǎescu), Asociaţia de Tineret ONESTIN (prof. Eduard Dumitru şi Vlǎdut Dobosariu), Asociaţia Lizuca Bacǎu (preşedinte Ana Vatavu), Asociaţia Interact Club Oneşti (vicepreşedinte Miruna Sascǎu şi Ilinca Butucaru), Asociaţia Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (asistent social Mǎdǎlina Biţoiu), Asociaţia Sens Civic din Piatra Neamţ (preşedinte Andrei Carabelea), consultant Dorina Popuţanu, prof. Cristina Frigurǎ, prof. Cǎtǎlina Bejan şi prof. Florina Burcǎ de la Şcoala Gimnazialǎ „Ştefan cel Mare” din Buhuşi; bibliotecar Luisa Sasu şi elevul Norbert Zerkula de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti).


Mesaje de bun venit în reţeaua CERT au transmis şi ceilalţi membri fondatori din ţarǎ (preşedinte Petru Fǎgǎraş - Liga Scriitorilor Români, filiala Alba, vicepreşedinte Nick Iosub - Asociaţia „Sunetul muzicii” din judeţul Alba, director Liana Stoica – Tradiţii Uiorene din Ocna Mureş, şi preşedinte Tatiana Sereţan, Asociaţia Obşteascǎ Time Action din Strǎşeni, Republica Moldova).

Educaţia este numitorul comun al tuturor instituţiilor şi organizaţiilor membre în Reţeaua CERT şi puterea exemplului personal este expresia angajamentului când vine vorba de coaching pentru eficientizarea reţelelor de tineret din şcoli. De la concept la practicǎ şi rezultate constructive este demersul propus de iniţiatorii proiectului şi membrii fondatori ai reţelei CERT printr-un plan de acţiune structurat pe direcţii strategice de acţiune : Implicare civicǎ şi voluntariat, Sport, mişcare, sǎnǎtate, Promovarea culturii, tradiţiilor şi meşteşugurilor, Consultanţǎ pentru finanţare, management, marketing eficient şi dezvoltarea leadershipului.
Coaching-ul este un comportament managerial care exclude impunerea şi controlul şi  presupune a-i ajuta pe tineri sǎ înveţe ei însuşi mai degrabǎ decât a-i învǎţa propriu-zis ceva. Beneficiile coaching-ului sunt numeroase: elibereazǎ potenţialul tinerilor pentru a maximiza propria lor performanţǎ, suscitǎ idei energice şi orientate spre scopuri constructive, invitǎ la mai multǎ atenţie şi spirit de observaţie, concentrare şi reflecţie.  Produsele coaching-ului sunt: încrederea în sine, automotivarea, alegerea, claritatea, angajamentul, conştientizarea, responsabilitatea şi acţiunea eficientǎ.
Un coaching centrat pe conştientizare şi responsabilitate funcţioneazǎ, pe termen scurt, pentru a duce la bun sfârşit o sarcinǎ şi, pe termen lung, pentru o mai bunǎ calitate a vieţii.  Astfel, fiecare organizaţie membrǎ a reţelei CERT poate participa şi sprijini la activităţi şi evenimente care inspiră şi motivează pentru:

 • Dezvoltarea sentimentului de responsabilitate, încredere şi cooperare în rândul tinerilor;
 • Creşterea vizibilitǎţii şi credibilitǎţii activitǎţilor de implicare activǎ a tinerilor în viaţa comunitǎţii;
 • Dezvoltarea capacitǎţii de intervenţie a tinerilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntǎ prin iniţierea de politici publice de tineret;
 • Stimularea implicǎrii autoritǎţlor publice locale, judeţene şi naţionale în domeniul tineretului;  
 • Sprijinirea propriilor acţiuni şi iniţiative de management administrativ şi operaţional. 

Conceptul inovativ al reţelei CERT are la bazǎ un sistem integrat de management, care-şi propune sǎ conecteze  şcoala  la  viziunea  societalǎ,  prin medierea  valorilor (performanţǎ prin abordare practicǎ, creativitate şi inovare, servicii de calitate; leadership prin integritate şi asumarea responsabilitǎţii pentru serviciile furnizate; dialog prin comunicare eficientǎ, respect şi obiective clar stabilite) şi promovarea  modelului  sociodidacticii, pentru a arǎta cum anume poate fi pusǎ înpracticǎ,  în  contextul  socio-cultural  şi politic din Romania şi în acord cu recomandǎrile Uniunii  Europene,  noua paradigmǎ a educaţiei sociale în societatea cunoaşterii, bazatǎ pe empowerment, pentru ca  educaţia sǎ fie mai mult o preluare de putere decât îndoctrinare.

Adoptarea transparenţei decizionale în managementul de proiect are în vedere implicarea stakeholderilor-cheie în demersul de responsabilitate socialǎ şi promovarea egalitǎţii de şanse pentru învǎţarea continuǎ şi adaptarea rapidǎ a tinerilor la piaţa muncii şi la noile cerinţe ale perioadei de tranziţie.

Pentru detalii si informatii suplimentare despre proiectul „CERT, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” , contactaţi Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ”:

Elena MITREA,
Manager proiect
Telefon: 0744.260370

Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Expert/Trainer; Responsabil Comunicare şi PR
Telefon: 0740.367379


Conţinutul acestui comunicat de presǎ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org

                                                                                                                                                      

PREA REBEL SA FII CONDUS! - Sesiune informativa


PREA REBEL SA FII CONDUS! - Mesajul transmis de voluntarii antidrog tuturor voluntarilor.
Încă din anul 1985, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie ca Zi Internaţională a Voluntarilor în slujba dezvoltării sociale şi economice. De atunci, această zi oferă voluntarilor şi organizaţiilor ocazia de celebra munca în folosul celorlalţi, de a împărtăşi valorile voluntariatului şi de a le promova în cadrul comunităţilor, a organizaţiilor neguvernamentale, a autorităţilor guvernamentale sau a sectorului privat. În această zi sunt onoraţi toţi cei care s-au implicat în acţiuni voluntare în comunitate, la nivel naţional sau global, şi au adus schimbări pentru o mai bună guvernare, pentru coeziunea socială şi dezvoltare.
Cu această ocazie, specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, vor sustine un seminar în data de 7 decembrie 2015, începând cu ora 14.00 în oraşul Buhuşi, împreună cu cei aproximativ 30 de voluntari ai Asociaţiei „Există o şansă” din Buhuşi. Această acţiune este parte a proiectului „CERT, o şansă pentru tine! - Centrul de Resurse pentru Tineret” - proiect finanţat prin grant-urile SEE 2009-2014, în cadrului Fondului ONG România. Seminarul de informare face parte dintr-o serie de 5 sesiuni de informare pe diferite teme, cum ar fi violenţa domestică, traficul de persoane, stil de viaţă sănătos, prevenirea consumului de droguri, etc. „Prieten cu tine”. Aceste sesiuni au rolul de a crea o percepţie pozitivă asupra vieţii sănătoase, fără alcool, tutun sau droguri.

Acest seminar vine sa marcheze si Ziua Internaţionala a Voluntarilor într-o manieră diferită, prin implicarea voluntarilor în activităţi non-formale, care îşi propun întărirea abilităţilor de a face faţă presiunii grupului de egali şi tentaţiei consumului de substanţe psihoactive.
Între temele de discutie se numără şi:
1. Despre droguri, cu sinceritate
2. Factori de risc şi de protecţie
3. De ce aleg unii tineri să consume droguri
4. Semne şi etape de consum: experimentare; consum recreaţional; consum obişnuinţă; abuz; dependenţă
5. Studiu de caz
6. Despre prevenirea consumului de droguri, etc.
CPECA Bacău

Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

joi, 26 noiembrie 2015

PRIETEN CU TINE - Sesiune informativa despre violenta domestica

Violenta domestica si Violenta in scoli în contextul zilei de 25 noiembrie - Ziua Internațională de eliminare a violenței împotriva femeilor.
Violenţa afectează viaţa tuturor celor care sunt martori la ea. Pentru copii, violenţa are urmări psihologice, emoţionale şi de dezvoltare. Chiar şi la copiii foarte mici, martori la violenţă, pot aparea simptome si consecinte grave: anxietate, coşmaruri, regresie în limbaj sau în dezvoltarea motorie şi stres post-traumatic. De asemenea, încrederea în propria persoană sau în cei cu care vine în contact poate avea de suferit.Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

duminică, 22 noiembrie 2015

Reteaua CERT - Eveniment masa rotunda


Invitaţie
                                                  
Asociaţia „Există o şansă” organizeazǎ sâmbǎtǎ, 28 noiembrie 2015, începând cu ora 11.00, conferinţa de constituire a reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli, în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.  
Evenimentul oficial de înfiinţare a reţelei CERT va avea loc la Centrul de Resurse pentru Tineret din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria), oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, şi este planificat a fi o masǎ rotundǎ cu membrii fondatori ai reţelei CERT (şcoli pilot, ONG-uri, cluburi şcolare şi sportive, instituţii şi autoritǎţi publice, agenţi economici etc.).
Vă invităm să identificăm împreună un cadru comun de lucru în reţea, într-un context participativ de dezbatere, pentru o abordare constructivǎ a procesului de management în reţeaua CERT.
Iată agenda pe care v-o propunem:
11.00 11.15: Înregistrarea participanţilor
11.15 11.30 : Este CERT ! – Centrul de Resurse pentru Tineret se prezintă
11.30 12.30 : Planul de acţiune al reţelei CERT (I)
·    Clarificǎri conceptuale şi de structurǎ a parteneriatelor posibile de lucru în reţea.
·    Informarea şi consultarea stakeholderilor strategici cu privire la importanţa şi beneficiile lucrului în reţea.
·    Viziunea, misiunea, valorile şi obiectivele reţelei CERT.
·    Constituirea Comisiei Permanente de lucru a reţelei CERT (formatǎ din promotorii desemnaţi de fiecare instituţie/ organizaţie din reţea).
·    Harta direcţiilor strategice de acţiune în reţeaua CERT
12.30  12.45: Pauzǎ de cafea
12.45 – 14.00: Planul de acţiune al reţelei CERT (II)                                                                               
·        Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitǎţi, amenintǎri) – instrument de analizǎ a potenţialului reţelei CERT de a se dezvolta durabil la nivel regional, naţional şi internaţional. Componentele analizei SWOT: Legislaţia în domeniul voluntariatului şi tineretului; Formarea în domeniul voluntariatului şi implicǎrii civice a tinerilor din şcoli; Practica în domeniul voluntariatului şi implicǎrii civice a tinerilor; Promovarea voluntariatului în şcoli şi a cetǎţeniei active în comunitate; Surse potenţiale de finanţare pentru proiecte.
·        Strategia de lucru în reţea la nivel local şi regional pe termen scurt şi mediu
·        Definirea obiectivelor generale şi a obiectivelor strategice de acţiune în reţea pe termen lung
·        Declaraţia de politicǎ publicǎ în domeniul tineretului: Lobby şi Advocacy pentru apǎrarea şi promovarea drepturilor tinerilor – Este CERT – Tinerii pe agenda consilierilor locali!
 14.00: Concluzii şi Networking 
           
Vă rugăm să ne confirmaţi prezenţa la eveniment până cel târziu  miercuri, 25.11.2015!

Vă mulţumim pentru parteneriat şi vǎ aşteptăm cu drag la CERT!
Echipa CERT

Pentru detalii si informatii suplimentare, contactaţi Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ”:
Elena MITREA,
Manager proiect
Telefon: 0744.260370
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Expert/Trainer; Responsabil Comunicare şi PR
Telefon: 0740.367379
E-mail: contact@existaosansa.rocert@existaosansa.ro
Website: www.cert.existaosansa.ro

Conţinutul acestei invitaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor invitaţiei. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org

vineri, 20 noiembrie 2015

TARGUL PARTICIPARII CIVICE

TARGUL PARTICIPARII CIVICE

Consilierii locali si administratorul public al orasului Buhusi intr-o prima intalnire cu TINERII ACTIVI AI ORASULUI BUHUSI - promotori ai Campaniei de adocacy "ESTE CERT- TINERII PE AGENDA CONSILIERILOR LOCALI!"

La TARGUL PARTICIPARII CIVICE, mesajul transmis de tineri a fost de constientizare. Tinerii exista si trebuie ascultati.Tinerii din fata, cu masti, sunt cei nevazuti si neauziti, care reusesc sa stranga randurile, sa adune si alti tineri si impreuna pornesc catre Centrul de Resurse pentru Tineret unde a avut loc o interesanta intalnire a tinerilor cu decidentii: 5 consilieri locali si administratorul public al orasului Buhusi, 2 reprezentanti ai scolilor pilot in implementarea proiectului (Colegiul Tehnic "ion Borcea" si Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" din Buhusi).

 

 
Vă mulţumim pentru participare! Echipa CERT

Asociatia „Există o Şansă”
Elena MITREA
Manager proiect
Telefon: 0744260370
Blog: http://cert-reteauascolara.blogspot.ro
https://www.facebook.com/centrulcert/?fref=ts  

Conţinutul acestui mesaj nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor mesajului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.miercuri, 4 noiembrie 2015

DEZBATERE - „ACEST PARLAMENT AR INTERZICE SARBǍTOAREA DE HALLOWEEN”#debate #halloween #colectiv #cert #existaosansa

„ACEST PARLAMENT AR INTERZICE SARBǍTOAREA DE HALLOWEEN”

Debate – implicare şi participare la luarea deciziilor

Asociatia „EXISTĂ O ŞANSĂ” şi ARDOR Moldova vă invită la cea de-a doua sesiune de dezbateri „Debate - implicare si participare la luarea deciziilor” cu tema:
,,ACEST PARLAMENT AR INTERZICE SARBǍTOAREA DE HALLOWEEN”- Pro şi Contra pe o temǎ de actualitate şi în memoria tinerilor care şi-au gǎsit sfârşitul într-o zi nefastǎ în Clubul Colectiv. 


Sesiunea are loc în data de 5 noiembrie 2015, între orele 12.00 şi 13.30, la Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” din Buhuşi, după următorul program:
12.00 - 12.15: Înregistrarea participanţilor
12.15 - 13.30: Dezbatere: ,,Acest parlament ar interzice sarbǎtoarea de Halloween”, organizată de echipe de elevi din cadrul Colegiului Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi sub coordonarea d-nei profesor Carmen Zaharia, reprezentant ARDOR Moldova (Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică).

Sesiunea face parte dintr-o serie de trei dezbateri organizate în cadrul proiectului „CERT – o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” - Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacităţii ONG-urilor. Reţele şi coaliţii.

Scopul dezbaterilor propuse în proiect „Debate – implicare şi participare la luarea deciziilor” este de a antrena tinerii să exerseze comunicarea în spaţiul public încă din şcoală, pentru a căpăta abilităţi de viaţă în acest sens, care să-i ajute să se integreze social, să se implice în problemele comunităţii.

„Metoda dezbaterilor învaţă tinerii să se exprime corect, elocvent, să lucreze în echipă, să asculte părerile celor din jur, să dobândească abilităţi în a susţine un punct de vedere folosind argumente şi contra argumente, să analizeze critic, să ia decizii în cunoştinţă de cauză, adică să învaţe să vorbească în mod clar, convingător, responsabil despre problemele lor şi ale comunităţii.” (ARDOR Moldova)

Vă asteptăm alături de noi în numǎr cât mai mare şi vă mulţumim pentru participare!

Echipa CERT
Asociatia „Există o Şansă”
Telefon: 0744260370

Conţinutul acestui mesaj nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor mesajului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.


sâmbătă, 31 octombrie 2015

Star(T) la puterea ONG - Training: Managementul proiectelor


Sambata, 31 octombrie 2015, s-a desfasurat modulul de training Managementul proiectelor in cadrul proiectului "CERT, o sansa pentru tine! - Centrul de Resurse pentru Tineret" finantat din granturile SEE 2009 - 2014 prin Fondul ONG in Romania.

Acest modul de training pentru voluntari a avut un caracter practic aplicativ. Trainerul a explicat voluntarilor etapele scrierii unui proiect şi a facilitat înţelegerea procesului managementului de proiect prin metode nonformale.
Impǎrţiţi în 3 grupe, voluntarii au abordat 3 probleme identificate în urma interpretǎrii rǎspunsurilor la chestionarele aplicate în focus grupuri.
Voluntarii au avut posibilitatea de a lucra direct pe draftul/ schita unei cereri de finanţare, pentru a face un exerciţiu practic de scriere a unui proiect.


Metode nonformale folosite:
 1. Exerciţii de energizare
 2. Analiza nevoilor (diagrama Venn)
 3. Arborele problemei (identificarea cauzelor şi efectelor)
 4. SMART – definirea obiectivelor generale
 5. Obiectivele de învǎţare (ASK – Atitudini, Abilitati, Cunoştinţe)
 6. Ce activitǎţi vom face pentru atingerea obiectivelor? (Open Space)
 7. Planificarea activitǎţilor (graficul Gantt)
 8. Ce rezultate şi care va fi impactul?
 9. Metode şi instrumente de diseminare
 10. Metode şi instrumente de evaluare
 Procesarea învǎţǎrii:
Ce? De ce? Cum? Ce aş face diferit? Si mai departe?
FILM (Fapte, Impact, Lectii invǎţate, Metaforǎ)

Conţinutul acestui mesaj nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor mesajului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

miercuri, 28 octombrie 2015

Reţeaua CERT - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional, naţional şi internaţional         
Buhuşi, 29 octombrie 2015

Comunicat de presă
  
Prima Reţea de Tineret CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional, naţional şi internaţional.

Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” anunţă conferinţa de constituire a reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.  

Evenimentul oficial de înfiinţare a reţelei CERT va avea loc în luna noiembrie 2015, la Centrul de Resurse pentru Tineret din oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, şi este planificat a fi o masǎ rotundǎ cu membrii fondatori ai reţelei (şcoli, ONG-uri, cluburi şcolare şi sportive, instituţii şi autoritǎţi publice, agenţi economici etc.) şi partenerii media la nivel local şi judeţean.

Obiectivele reţelei CERT vizeazǎ:
1. Imbunǎtǎţirea competenţelor organizaţionale şi manageriale ale ONG-urilor membre şi ale  şcolilor din reţeaua CERT pentru creşterea gradului de implicare a tinerilor din şcoli în activitǎţi de voluntariat şi încurajarea participǎrii acestora la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale pentru tineret.
2. Imbunǎtǎţirea  abilitǎţilor  de  comunicare  şi  cooperare  între  membrii  reţelei  CERT  pentru intensificarea schimburilor  de  informaţii,  modelelor  de  bunǎ  practicǎ  şi  acţiunilor  comune,  ca  rǎspuns  la  nevoile specifice ale beneficiarilor acestora.
3. Dezvoltarea  de  parteneriate  strategice  cu  actori  cheie  din  sectorul  guvernamental, neguvernamental, de afaceri şi cu alţi actori relevanţi la nivel regional, naţional şi internaţional, pentru  creşterea eficienţei activitǎţii reţelei CERT şi asigurarea sustenabilitǎţii.
4. Identificarea și promovarea celor mai bune modalități de implementare în România a politicilor şi bunelor practici stabilite la nivelul Uniunii Europene.
5. Diseminarea în reţea a rezultatelor studiilor realizate în domeniu, în care au fost implicaţi sau la care au acces membrii reţelei CERT, precum şi a bunelor practici identificate la nivel naţional şi internaţional.


6. Schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul tineretului între membrii reţelei CERT, precum şi a instrumentelor create pentru învǎţarea cetǎţeniei active.
7. Dezvoltarea de programe comune de pregătire profesională pentru membrii reţelei CERT. 
Proiectul creşte numărul oportunităţilor de implicare a tinerilor şi creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate prin înfiinţarea reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

Pentru detalii si informatii suplimentare:
  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370; 0734339106
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259; 0740.367379                                                                                                   E-mail: contact@existaosansa.ro
             cert@existaosansa.ro

Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
  
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

marți, 27 octombrie 2015

CONSILIERE SI ORIENTARE PENTRU ACCESUL LA UN LOC DE MUNCA SI PROGRAMAREA CARIEREI


SEMINAR DE CONSILIERE SI ORIENTARE PENTRU ACCESUL LA UN LOC DE MUNCA SI PROGRAMAREA CARIEREI - facilitator Ovidiu Laurentiu Balean, psiholog, expert consiliere si orientare profesionala.


Au participat tineri si voluntari ai Asociatiei "Exista o Sansa". Ne-am bucurat de prezenta reprezentantilor postului local Buhusi TV .

Participantii au completat Testul Holland, denumit si testul intereselor profesionale, cel mai utilizat in consiliere si orientare profesionala. Multumim tuturor pentru participare!


Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.roPentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org


luni, 19 octombrie 2015

Prevenirea riscurilor traficului de persoane

‪#‎Buhusi‬ ‪#‎implicarecivica‬ ‪#‎cert‬ ‪#‎existaosansa‬
Sesiune de informare si constientizare privind riscurile traficului de persoane, in contextul Zilei Europene a Traficului de Persoane.Activitatea s-a desfasurat la Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" din Buhusi. Multumim doamnelor Diana Apetri si Roxana Vizitiu pentru reusita actiunii si informatiile transmise tinerilor!

Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.roPentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

duminică, 18 octombrie 2015

PRIETEN CU TINE - Sesiune de informare şi conştientizare privind prevenirea traficului de persoaneINVITAŢIE

Asociaţia „Există o Șansă”, organizează luni, 19 octombrie 2015, ora 12:00, în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Buhuşi, o sesiune de informare şi conştientizare privind prevenirea traficului de persoane.

Sub sloganul „PRIETEN CU TINE”, aflǎm mai multe despre prevenirea traficului de persoane, în contextul Zilei Europeane de Luptǎ Impotriva Traficului de persoane, de la invitatele noastre:

Roxana Vizitiu – Agent principal , IPJ Bacǎu - Poliţia Buhuşi, Structura proximitate, absolventǎ a Academiei de Poliţie "Al. I. Cuza" - Facultatea de Arhivisticǎ, Promoţia 2005, cunoscutǎ în şcolile din oraş pentru acţiunile de prevenţie desfǎşurate cu diverse ocazii.

Diana Apetri - Psiholog clinician cu drept de liberǎ practicǎ, membrǎ a Colegiului Psihologilor din România, absolventǎ a Facultǎţii de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei din cadrul Universitǎţii "Pro Humanitas" Bucureşti (2004), cu experienţǎ în consilierea psihologicǎ a victimelor traficului de persoane, activitate desfǎsuratǎ în cadrul Agenţiei Naţionale Impotriva Traficului Persoane (2007 - 2008).
Acţiunea face parte din seria celor 5 sesiuni informative pe teme de sǎnǎtate şi securitate, integrate proiectului ,,CERT, o şansă pentru tine - CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET” finanţat din granturile SEE 2009 – 2014 prin Fondul ONG în România, pentru a preveni copiii si tinerii de riscurile pe care le pot genera unele situaţii problematice precum violenţa, consumul de droguri, alcoolul, tutunul, traficul de persoane.

CE ESTE TRAFICUL DE PERSOANE?
Este o infracţiune gravǎ ce presupune încǎlcarea drepturilor omului, exploatarea de orice fel, sclavie, abuz şi desconsiderare. Traficul de persoane înseamnǎ lipsire de libertate, dar mai ales imposibilitatea de a-ţi controla propria viaţǎ şi de a-ţi urma deciziile.
Este un fenomen a cǎrui desfǎşurare pericliteazǎ siguranţa, sǎnǎtatea fizicǎ şi psihicǎ a membrilor societǎţii, deoarece victimele sunt tratate ca bunuri şi vândute pentru obţinerea de profit.
Traficul de persoane, prin formele sale de manifestare (exploatarea sexuală, munca forţată, obligarea la cerşetorie sau la comiterea de infracţiuni) continuă să fie unul dintre fenomenele sociale cu o acoperire globală, care aduce importante prejudicii morale, psihice şi fizice victimelor sale şi nu numai. Acest fenomen devine şi mai îngrijorător când, în capcana reţelelor de traficanţi, cad victime copiii. Nu puţine sunt cazurile în care copiii ajung în mâinile unor oameni pentru care nimic nu este mai important decât perspectiva câştigurilor financiare rezultate din exploatarea acestora.

Manager proiect,
Elena Mitrea

Pentru informaţii suplimentare, puteţi să transmiteţi  un e-mail la adresa: contact@existaosansa.ro sau sǎ sunaţi la numărul de telefon: 0734339106.

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi:
Blogul http://cert-reteauascolara.blogspot.com.  


Conţinutul acestui mesaj nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor mesajului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.


GALERIE FOTO