miercuri, 29 iulie 2015

GALERIE FOTO - Star(T) la puterea ONG - Modul de training "Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si de lucru in echipa"

Modul de training nr . 1 - "Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si de lucru in echipa" (29 - 30 iulie 2015) pentru voluntarii Asociatiei "Exista o sansa" din Buhusi, judetul Bacau, in proiectul "CERT, O SANSA PENTRU TINE! - CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET" finantat prin granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

luni, 27 iulie 2015

Rezultate selecţie participanţi - Modul de training nr. 1Asociaţia “Existǎ o şansǎ” anunţǎ rezultatele selecţiei participanţilor pentru primul modul de training „Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ” ce se va desfǎşura în perioada 29 - 30 iulie 2015, la Centrul de Resurse pentru Tineret – CERT din oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu.

Lista participanţilor: 
                  
1. Amariei Diana Gabriela
2. Baciu Bianca – Elena
3. Blǎnaru Lorena – Elena
4. Bucǎtaru Mihnea Valentin
5. Burcutǎ Ştefan
6. Dumitru Bianca Ana – Maria
7. Gavril Constantin
8. Gavril Maria Marinela
9. Grigore Andreea
10. Iamandi Elena
11. Matei Larisa
12. Miron Marius
13. Parfeni Diana Paula
14. Pǎduraru Ştefan
15. Poianǎ Denisa – Georgiana
16. Poianǎ Ionela – Andreea
17. Putanu Florin Catalin
18. Racovanu Andrada
19. Sandu Bianca – Andreea
20. Sandu Nicoleta Mihaela
21. Sauca Maria – Alexandra
22. 
Ştirbu Elena-Raluca
23. Varea Diana

Loc de desfǎşurare: cursurile se vor desfăşura în oraşul Buhuşi, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria). 

Vǎ aşteptǎm sǎ veniţi la cursuri cu entuziasm, bunǎ dispoziţie, îmbrǎcǎminte şi încǎlţǎminte confortabilǎ!

Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
                       
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi:  www.existaosansa.rowww.cert.existaosansa.ro şi 
http://cert-reteauascolara.blogspot.com.  

Contact:

Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370

Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259;
E-mail: contact@existaosansa.ro; centrulcert@gmail.com

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.joi, 23 iulie 2015

GALERIE FOTO: Primul Atelier tematic - EU VREAU SĂ ŞTIU

Primul Atelier tematic - EU VREAU SĂ ŞTIU


 
Comunicat de presǎ post eveniment

Asociaţia „Existǎ o şansǎ” a organizat miercuri, 22 iulie 2015, primul atelier EU VREAU SĂ ŞTIU din seria atelierelor tematice „Existǎ o şansǎ”, în cadrul proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
În cadrul primului atelier tematic EU VREAU SĂ ŞTIU, desfǎşurat la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria), voluntarii Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” au avut ocazia sǎ afle chiar de la Ionel Turcea, primarul oraşului Buhuşi, rǎspunsurile la urmǎtoarele întrebǎri:

CUM FUNCŢIONEAZĂ PRIMĂRIA?
CE ÎNSEAMNĂ UN BUGET LOCAL?
DE CE PLĂTIM TAXE?

Conştientizând interesul din ce în ce mai scǎzut al tinerilor faţǎ de viaţa publicǎ şi riscul unui deficit mare de participare activǎ în societate pe viitor, Asociaţia „Existǎ o şansǎ” îşi propune, în cadrul proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”, consolidarea bazei de voluntari prin înfiinţarea şi dezvoltarea CERT - Centrul de Resurse pentru Tineret, precum şi a Reţelei CERT (Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli) pentru a contribui la creşterea gradului de implicare a tinerilor din şcoli în activitǎţi de voluntariat şi a incuraja participarea acestora la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale pentru tineret, prin schimburi de bune practici, coaching şi transfer de experienţǎ din partea colaboratorilor şi partenerilor din reţea, care vor oferi instruire voluntarilor din şcolile şi ONG-urile membre ale reţelei CERT.
            Au rǎspuns invitaţiei şi au participat la eveniment şi alte persoane resursǎ din comunitate, colaboratori ai Asociaţiei „Există o şansă” în alte activitǎţi integrate proiectului  „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”: d-na Ana Vǎtavu de la Asociaţia Lizuca, care antreneazǎ voluntarii în cadrul Atelierului de tradiţii şi meşteşuguri.

Pentru mai multe informaţii despre proiectul „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”, contactaţi:
  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”

Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370

Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  
Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

miercuri, 22 iulie 2015

Prelungim înscrierile la modulele de training pentru voluntari


Anunţ privind prelungirea inscrierilor la modulele de training pentru voluntari, în cadrul proiectului Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”


Echipa CERT anunţă prelungirea înscrierilor la modulele de training pentru voluntari până la sfârşitul zilei de duminicǎ, 26.07.2015.

Formularul de înscriere poate fi completat prin accesarea link-ului http://goo.gl/forms/bH1j6QblxK. In cazul în care nu se reuşeşte completarea formularului online, puteţi solicita şi transmite formularul completat pe e-mail, la adresa centrulcert@gmail.com.

Primul modul de training cu tema „Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ” se va desfǎşura în perioada 29 – 30 iulie 2015. 

Programul de formare Star(T) la puterea ONG este structurat în 4 module de training pentru dezvoltarea de competenţe civice şi atitudini pro active în rândul voluntarilor care vor contribui la dezvoltarea organizaţiei şi la realizarea obiectivelor proiectului Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” implementat de Asociaţia „Existǎ o şansǎ” şi finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Tematica celor 4 module de training:
 1. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ
 2. Rezolvarea de probleme şi leadership
 3. Managementul proiectelor şi scrierea de proiecte
 4. Strategii de advocacy, public speaking şi PR
Astfel, cursurile pentru voluntari vor aborda tematicile celor 4 module de training,  dar si teme conexe precum iniţierea şi gestionarea unei campanii de advocacy, managementul conflictelor, cooperare şi networking în sectorul ONG, managementul riscurilor, implicarea şi sustenabilitatea în sectorul de voluntariat etc

Obiectivele programului de training Star(T) la puterea ONG: 

• sǎ dezvolte atitudinile şi abilitǎţile necesare împlicǎrii ca voluntar şi desfǎşurǎrii cu succes a activitǎţilor pentru atingerea obiectivelor proiectului;
• sǎ ofere modele de instrumente şi metode de lucru utile în munca cu voluntarii, dar şi în managementul proiectelor în care aceştia sunt implicaţi;
• sǎ ofere cadrul potrivit unui schimb de experienţǎ între participanţii la training,  între participanţi şi formator şi în relaţia cu ceilalţi membri din echipa de proiect.
                    
Selecţia participanţilor
Doar candidaturile care întrunesc condiţiile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecţie, după cum urmează:   
Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:
 1. Încadrarea în grupul ţintă al proiectului:
 • Tineri din Buhuşi care sunt voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ”
 • Tineri din Buhuşi care nu sunt voluntari şi doresc sǎ se înscrie în echipa de voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” pentru a se implica în organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” şi a contribui astfel la dezvoltarea organizaţiei şi a Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT.
2. Disponibilitatea de participare pe toată durata modulului/ modulelor de training la care s-au înscris.
 • sunt dispuşi sǎ completeze integral formularul de candidaturǎ, acordând seriozitate fiecǎrui câmp din formular;
 • sunt motivaţi sǎ se implice activ pe perioada desfǎşurǎrii trainingului;
Criteriu de selecţie de care se va ţine cont în evaluarea candidaturilor:
 • dorinţa de a valorifica competenţele dobândite la curs în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi în alte proiecte de voluntariat pe care Asociaţia „Existǎ o şansǎ” le desfǎşoarǎ în beneficiul comunitǎţii.
Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul CERT, ca urmare, selectarea participanţilor se va realiza pe baza criteriilor mai sus menţionate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, dizabilităţi sau statut social.

Beneficiile formǎrii şi implicǎrii civice: 
 • Cursurile sunt gratuite. Nu se percepe taxǎ de participare, deoarece cele 4 module de training sunt integrate agendei de activitǎţi a proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
 • Oportunitatea de a petrece vacanţa într-un mod creativ şi constructiv.
 • Şansa de a lucra alǎturi de voluntarii Asociaţiei “Existǎ o şansǎ” şi de a fi supervizat de membrii echipei CERT.
 • Plǎcerea de a socializa şi de a lega noi prietenii.
 • Organizatorii cursului asigurǎ spaţiul şi toate materialele necesare desfǎşurǎrii cursului în context non-formal;
 • Sunt acoperite cheltuilele cu pauzele de cafea;
 • Cursul este pregǎtit şi implementat pe baza unei metodologii non-formale care pune accent pe participarea şi implicarea activǎ a voluntarilor în procesul de învǎţare.
 • Se oferǎ diplomǎ de participare pentru participanţii care au parcurs integral un modul/ modulele de training ale programului Star(T) la puterea ONG;
 • Sentimentul apartenenţei la comunitatea voluntarilor activi şi creativi ai Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi, ca răsplată pentru activitatea desfǎşuratǎ în proiectele de voluntariat, veţi mai primi un certificat care să vǎ ateste implicarea activǎ pe timp de vară. 
 • Înţelegerea procesului prin care o idee ajunge sǎ fie pusǎ în practică.
 • Starea de bine într-un mediu de lucru plǎcut, care vǎ inspirǎ şi vǎ facilitează dobândirea de atitudini pozitive, abilitǎţi de viaţǎ şi competenţe antreprenoriale recunoscute pe piaţa muncii. 
Pentru orice neclarităţi privind procesul de înscriere la modulele de training Star(T) la puterea ONG, vă rugăm contactaţi:
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”

Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370

Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259;
E-mail: contact@existaosansa.ro; centrulcert@gmail.com

Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice începând cu data de 27.07.2015 pe pagina web: www.cert.existaosansa.ro şi pe blogul http://cert-reteauascolara.blogspot.ro. Ulterior, persoanele selectate vor fi contactate în vederea confirmǎrii participǎrii la modulul/ modulele programului de training Star(T) la puterea ONG, conform opţiunilor din formularul de înscriere.
Loc de desfǎşurare: toate cele 4 module de training se vor desfăşura în oraşul Buhuşi, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria). 
  
Vǎ aşteptǎm sǎ veniţi la cursuri cu entuziasm, bunǎ dispoziţie, îmbrǎcǎminte şi încǎlţǎminte confortabilǎ!

Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
               
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.rowww.cert.existaosansa.ro şi
http://cert-reteauascolara.blogspot.com.  

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.


marți, 7 iulie 2015

Star(T) la puterea ONG - Program de training pentru voluntariStar(T) la puterea ONG 

Apel pentru înscrierea la programul de formare pentru voluntari

                                            
Descriere: Programul de formare Star(T) la puterea ONG este structurat în 4 module de training pentru dezvoltarea de competenţe civice şi atitudini pro active în rândul voluntarilor care vor contribui la dezvoltarea organizaţiei şi la realizarea obiectivelor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” implementat de Asociaţia „Existǎ o şansǎ” şi finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
                              
Tematica celor 4 module de training:
 1. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ
 2. Rezolvarea de probleme şi leadership
 3. Managementul proiectelor şi scrierea de proiecte
 4. Strategii de advocacy, public speaking şi PR

Astfel, cursurile pentru voluntari vor aborda tematicile celor 4 module de training,  dar si teme conexe precum iniţierea şi gestionarea unei campanii de advocacy, managementul conflictelor, cooperare şi networking în sectorul ONG, managementul riscurilor, implicarea şi sustenabilitatea în sectorul de voluntariat etc.

Obiectivele programului de training Star(T) la puterea ONG: 

• sǎ dezvolte atitudinile şi abilitǎţile necesare împlicǎrii ca voluntar şi desfǎşurǎrii cu succes a activitǎţilor pentru atingerea obiectivelor proiectului;
• sǎ ofere modele de instrumente şi metode de lucru utile în munca cu voluntarii, dar şi în managementul proiectelor în care aceştia sunt implicaţi;
• sǎ ofere cadrul potrivit unui schimb de experienţǎ între participanţii la training,  între participanţi şi formator şi în relaţia cu ceilalţi membri din echipa de proiect.

Aşteptǎm înscrierea tinerilor care: 

 • sunt din Buhuşi şi sunt deja voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ”
 • sunt din Buhuşi, nu sunt voluntari şi doresc sǎ se înscrie în echipa de voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” pentru a se implica în organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” şi a contribui astfel la dezvoltarea organizaţiei şi a Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT.
 • au disponibilitatea sǎ participe integral la modulul/ modulele la care s-au înscris;
 • sunt dispuşi sǎ completeze integral formularul de candidaturǎ, acordând seriozitate fiecǎrui câmp din formular;
 • sunt motivaţi sǎ se implice activ pe perioada desfǎşurǎrii trainingului;
 • au dorinţa de a valorifica competenţele dobândite la curs în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi în alte proiecte de voluntariat în beneficiul comunitǎţii.
Condiţii de participare: 
 • Prezenţa este obligatorie pe toatǎ durata fiecǎrui modul de training;
 • Nu se percepe taxǎ de participare, deoarece cele 4 module de training sunt integrate agendei de activitǎţi a proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
 • Se oferǎ diplomǎ de participare pentru participanţii care au parcurs integral un modul/ modulele de training ale programului Star(T) la puterea ONG;
 • Sunt acoperite cheltuilele cu pauzele de cafea;
 • Organizatorii cursului asigurǎ spaţiul şi toate materialele necesare desfǎşurǎrii cursului în context non-formal;
 • Cursul este pregǎtit şi implementat pe baza unei metodologii non-formale care pune accent pe participarea şi implicarea activǎ a voluntarilor în procesul de învǎţare.
 • Entuziasm, bunǎ dispoziţie, îmbrǎcǎminte şi încǎlţǎminte confortabilǎ.
Loc de desfǎşurare: toate cele 4 module de training se vor desfăşura în oraşul Buhuşi, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria).   

Inscriere: Inscrierea se poate face pânǎ la data de 17.07.2015, orele 18.00. Formularul de înscriere poate fi completat prin accesarea link-ului http://goo.gl/forms/bH1j6QblxK. In cazul în care nu se reuşeşte completarea chestionarului online, puteţi solicita şi transmite chestionarul completat pe e-mail, la adresa centrulcert@gmail.com.


Rezultatele selecţiei vor fi comunicate în data de 18.07.2015 şi, ulterior, vor fi comunicate participanţilor datele de desfǎşurare a celor 4 module de training.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, contactaţi:
  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”

Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370

Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259;


Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
  
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.ro şi http://cert-reteauascolara.blogspot.com.  

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.GALERIE FOTO