duminică, 20 decembrie 2015

Donatie de carti in Reteaua CERT


#campaniasmile21, #reteauacert, #Craciun2015

De Craciun, campania SMILE 21+ s-a alaturat, prin parteneriatul in reteaua CERT, campaniei "Ajuta-ne sa ajutam!" organizata de Asociatia "Exista o sansa" din Buhusi, judetul Bacau. Vrem sa sprijinim pentru constituirea unui fond de carte al bibliotecii Centrului de Resurse pentru Tineret - CERT. Multumim partenerilor si colaboratorilor pentru cartile daruite!


vineri, 4 decembrie 2015

Reţeaua CERT – Prima masǎ rotundǎ pe tema eficientizǎrii reţelelor de tineret din şcoliComunicat de presǎ
Asociaţia „Existǎ o şansǎ” a organizat sâmbǎtǎ, 28 noiembrie 2015, evenimentul de înfiinţare a Reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli în cadrul proiectului „CERT, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”finanţat din granturile SEE 2009 - 2014 prin Fondul ONG în România. Chiar dacǎ a fost sâmbǎtǎ şi week-endul s-a prelungit cu douǎ zile libere (30 noiembrie şi 1 decembrie), participarea a fost numeroasǎ şi ne-am bucurat de prezenţa în mijlocul nostru, la Centrul de Resurse pentru Tineret din oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, a reprezentanţilor instituţiilor şi ONG-urilor partenere, membrii fondatori ai Reţelei CERT la nivel local şi regional (Nord – Est). 
Prima masǎ rotundǎ a facilitat întâlnirea reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean Bacǎu (prof. Camelia - Elena Popa, inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi mentorat şi prof. Ana – Maria Rotaru, inspector şcolar pentru Programe Europene, Invǎţǎmânt Particular şi Alternative Educaţionale), şcolilor pilot în implementarea proiectului şi ONG-urilor partenere în Reţeaua CERT: Centrul European de Educatie şi Training Bacǎu (preşedinte Monica Andrei Vlase), Romanian Youth Movement for Democracy Bacau (preşedinte Marian Damoc şi Teodora Damoc), Centrul de Training, Consultanţǎ şi Mediere (preşedinte prof. Virginia – Smǎrǎndiţa Brǎescu), Asociaţia de Tineret ONESTIN (prof. Eduard Dumitru şi Vlǎdut Dobosariu), Asociaţia Lizuca Bacǎu (preşedinte Ana Vatavu), Asociaţia Interact Club Oneşti (vicepreşedinte Miruna Sascǎu şi Ilinca Butucaru), Asociaţia Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (asistent social Mǎdǎlina Biţoiu), Asociaţia Sens Civic din Piatra Neamţ (preşedinte Andrei Carabelea), consultant Dorina Popuţanu, prof. Cristina Frigurǎ, prof. Cǎtǎlina Bejan şi prof. Florina Burcǎ de la Şcoala Gimnazialǎ „Ştefan cel Mare” din Buhuşi; bibliotecar Luisa Sasu şi elevul Norbert Zerkula de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti).


Mesaje de bun venit în reţeaua CERT au transmis şi ceilalţi membri fondatori din ţarǎ (preşedinte Petru Fǎgǎraş - Liga Scriitorilor Români, filiala Alba, vicepreşedinte Nick Iosub - Asociaţia „Sunetul muzicii” din judeţul Alba, director Liana Stoica – Tradiţii Uiorene din Ocna Mureş, şi preşedinte Tatiana Sereţan, Asociaţia Obşteascǎ Time Action din Strǎşeni, Republica Moldova).

Educaţia este numitorul comun al tuturor instituţiilor şi organizaţiilor membre în Reţeaua CERT şi puterea exemplului personal este expresia angajamentului când vine vorba de coaching pentru eficientizarea reţelelor de tineret din şcoli. De la concept la practicǎ şi rezultate constructive este demersul propus de iniţiatorii proiectului şi membrii fondatori ai reţelei CERT printr-un plan de acţiune structurat pe direcţii strategice de acţiune : Implicare civicǎ şi voluntariat, Sport, mişcare, sǎnǎtate, Promovarea culturii, tradiţiilor şi meşteşugurilor, Consultanţǎ pentru finanţare, management, marketing eficient şi dezvoltarea leadershipului.
Coaching-ul este un comportament managerial care exclude impunerea şi controlul şi  presupune a-i ajuta pe tineri sǎ înveţe ei însuşi mai degrabǎ decât a-i învǎţa propriu-zis ceva. Beneficiile coaching-ului sunt numeroase: elibereazǎ potenţialul tinerilor pentru a maximiza propria lor performanţǎ, suscitǎ idei energice şi orientate spre scopuri constructive, invitǎ la mai multǎ atenţie şi spirit de observaţie, concentrare şi reflecţie.  Produsele coaching-ului sunt: încrederea în sine, automotivarea, alegerea, claritatea, angajamentul, conştientizarea, responsabilitatea şi acţiunea eficientǎ.
Un coaching centrat pe conştientizare şi responsabilitate funcţioneazǎ, pe termen scurt, pentru a duce la bun sfârşit o sarcinǎ şi, pe termen lung, pentru o mai bunǎ calitate a vieţii.  Astfel, fiecare organizaţie membrǎ a reţelei CERT poate participa şi sprijini la activităţi şi evenimente care inspiră şi motivează pentru:

  • Dezvoltarea sentimentului de responsabilitate, încredere şi cooperare în rândul tinerilor;
  • Creşterea vizibilitǎţii şi credibilitǎţii activitǎţilor de implicare activǎ a tinerilor în viaţa comunitǎţii;
  • Dezvoltarea capacitǎţii de intervenţie a tinerilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntǎ prin iniţierea de politici publice de tineret;
  • Stimularea implicǎrii autoritǎţlor publice locale, judeţene şi naţionale în domeniul tineretului;  
  • Sprijinirea propriilor acţiuni şi iniţiative de management administrativ şi operaţional. 

Conceptul inovativ al reţelei CERT are la bazǎ un sistem integrat de management, care-şi propune sǎ conecteze  şcoala  la  viziunea  societalǎ,  prin medierea  valorilor (performanţǎ prin abordare practicǎ, creativitate şi inovare, servicii de calitate; leadership prin integritate şi asumarea responsabilitǎţii pentru serviciile furnizate; dialog prin comunicare eficientǎ, respect şi obiective clar stabilite) şi promovarea  modelului  sociodidacticii, pentru a arǎta cum anume poate fi pusǎ înpracticǎ,  în  contextul  socio-cultural  şi politic din Romania şi în acord cu recomandǎrile Uniunii  Europene,  noua paradigmǎ a educaţiei sociale în societatea cunoaşterii, bazatǎ pe empowerment, pentru ca  educaţia sǎ fie mai mult o preluare de putere decât îndoctrinare.

Adoptarea transparenţei decizionale în managementul de proiect are în vedere implicarea stakeholderilor-cheie în demersul de responsabilitate socialǎ şi promovarea egalitǎţii de şanse pentru învǎţarea continuǎ şi adaptarea rapidǎ a tinerilor la piaţa muncii şi la noile cerinţe ale perioadei de tranziţie.

Pentru detalii si informatii suplimentare despre proiectul „CERT, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” , contactaţi Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ”:

Elena MITREA,
Manager proiect
Telefon: 0744.260370

Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Expert/Trainer; Responsabil Comunicare şi PR
Telefon: 0740.367379


Conţinutul acestui comunicat de presǎ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org

                                                                                                                                                      

PREA REBEL SA FII CONDUS! - Sesiune informativa


PREA REBEL SA FII CONDUS! - Mesajul transmis de voluntarii antidrog tuturor voluntarilor.
Încă din anul 1985, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie ca Zi Internaţională a Voluntarilor în slujba dezvoltării sociale şi economice. De atunci, această zi oferă voluntarilor şi organizaţiilor ocazia de celebra munca în folosul celorlalţi, de a împărtăşi valorile voluntariatului şi de a le promova în cadrul comunităţilor, a organizaţiilor neguvernamentale, a autorităţilor guvernamentale sau a sectorului privat. În această zi sunt onoraţi toţi cei care s-au implicat în acţiuni voluntare în comunitate, la nivel naţional sau global, şi au adus schimbări pentru o mai bună guvernare, pentru coeziunea socială şi dezvoltare.
Cu această ocazie, specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, vor sustine un seminar în data de 7 decembrie 2015, începând cu ora 14.00 în oraşul Buhuşi, împreună cu cei aproximativ 30 de voluntari ai Asociaţiei „Există o şansă” din Buhuşi. Această acţiune este parte a proiectului „CERT, o şansă pentru tine! - Centrul de Resurse pentru Tineret” - proiect finanţat prin grant-urile SEE 2009-2014, în cadrului Fondului ONG România. Seminarul de informare face parte dintr-o serie de 5 sesiuni de informare pe diferite teme, cum ar fi violenţa domestică, traficul de persoane, stil de viaţă sănătos, prevenirea consumului de droguri, etc. „Prieten cu tine”. Aceste sesiuni au rolul de a crea o percepţie pozitivă asupra vieţii sănătoase, fără alcool, tutun sau droguri.

Acest seminar vine sa marcheze si Ziua Internaţionala a Voluntarilor într-o manieră diferită, prin implicarea voluntarilor în activităţi non-formale, care îşi propun întărirea abilităţilor de a face faţă presiunii grupului de egali şi tentaţiei consumului de substanţe psihoactive.
Între temele de discutie se numără şi:
1. Despre droguri, cu sinceritate
2. Factori de risc şi de protecţie
3. De ce aleg unii tineri să consume droguri
4. Semne şi etape de consum: experimentare; consum recreaţional; consum obişnuinţă; abuz; dependenţă
5. Studiu de caz
6. Despre prevenirea consumului de droguri, etc.
CPECA Bacău

Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

GALERIE FOTO