marți, 12 mai 2015

ANUNŢ PENTRU RECRUTAREA DE VOLUNTARI


Asociaţia „Existǎ o şansǎ” recruteazǎ voluntari dornici sǎ se implice în proiectul CERT, O ŞANSǍ PENTRU TINE – CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET finanţat prin granturile SEE, 2009-2014, în perioada 01 aprilie 2015 – 31 martie 2016, în cadrul Fondului ONG în România.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate prin încurajarea participării acestora la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.


Obiectivele specifice ale proiectului urmǎresc înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Tineret – CERT, în oraşul Buhuşi din judeţul Bacău, care va reprezinta structura sustenabilă pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa comunităţii.
Beneficiari direcţi ai proiectului sunt 130 de voluntari, elevi şi tineri, care participă la crearea unui model de iniţiativă pentru comunitate şi parcurg un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi civică
Proiectul creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate pentru înfiinţarea reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

În vederea participǎrii în proiect, contactaţi:

Elena Mitrea, Manager proiect
Telefon: (+40) 744260370;     


       Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia „Există o şansă” şi proiectul CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi: www.existaosansa.ro şwww.cert.existaosansa.ro


Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.GALERIE FOTO