sâmbătă, 31 octombrie 2015

Star(T) la puterea ONG - Training: Managementul proiectelor


Sambata, 31 octombrie 2015, s-a desfasurat modulul de training Managementul proiectelor in cadrul proiectului "CERT, o sansa pentru tine! - Centrul de Resurse pentru Tineret" finantat din granturile SEE 2009 - 2014 prin Fondul ONG in Romania.

Acest modul de training pentru voluntari a avut un caracter practic aplicativ. Trainerul a explicat voluntarilor etapele scrierii unui proiect şi a facilitat înţelegerea procesului managementului de proiect prin metode nonformale.
Impǎrţiţi în 3 grupe, voluntarii au abordat 3 probleme identificate în urma interpretǎrii rǎspunsurilor la chestionarele aplicate în focus grupuri.
Voluntarii au avut posibilitatea de a lucra direct pe draftul/ schita unei cereri de finanţare, pentru a face un exerciţiu practic de scriere a unui proiect.


Metode nonformale folosite:
  1. Exerciţii de energizare
  2. Analiza nevoilor (diagrama Venn)
  3. Arborele problemei (identificarea cauzelor şi efectelor)
  4. SMART – definirea obiectivelor generale
  5. Obiectivele de învǎţare (ASK – Atitudini, Abilitati, Cunoştinţe)
  6. Ce activitǎţi vom face pentru atingerea obiectivelor? (Open Space)
  7. Planificarea activitǎţilor (graficul Gantt)
  8. Ce rezultate şi care va fi impactul?
  9. Metode şi instrumente de diseminare
  10. Metode şi instrumente de evaluare
 Procesarea învǎţǎrii:
Ce? De ce? Cum? Ce aş face diferit? Si mai departe?
FILM (Fapte, Impact, Lectii invǎţate, Metaforǎ)

Conţinutul acestui mesaj nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor mesajului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

miercuri, 28 octombrie 2015

Reţeaua CERT - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional, naţional şi internaţional         
Buhuşi, 29 octombrie 2015

Comunicat de presă
  
Prima Reţea de Tineret CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional, naţional şi internaţional.

Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” anunţă conferinţa de constituire a reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.  

Evenimentul oficial de înfiinţare a reţelei CERT va avea loc în luna noiembrie 2015, la Centrul de Resurse pentru Tineret din oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, şi este planificat a fi o masǎ rotundǎ cu membrii fondatori ai reţelei (şcoli, ONG-uri, cluburi şcolare şi sportive, instituţii şi autoritǎţi publice, agenţi economici etc.) şi partenerii media la nivel local şi judeţean.

Obiectivele reţelei CERT vizeazǎ:
1. Imbunǎtǎţirea competenţelor organizaţionale şi manageriale ale ONG-urilor membre şi ale  şcolilor din reţeaua CERT pentru creşterea gradului de implicare a tinerilor din şcoli în activitǎţi de voluntariat şi încurajarea participǎrii acestora la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale pentru tineret.
2. Imbunǎtǎţirea  abilitǎţilor  de  comunicare  şi  cooperare  între  membrii  reţelei  CERT  pentru intensificarea schimburilor  de  informaţii,  modelelor  de  bunǎ  practicǎ  şi  acţiunilor  comune,  ca  rǎspuns  la  nevoile specifice ale beneficiarilor acestora.
3. Dezvoltarea  de  parteneriate  strategice  cu  actori  cheie  din  sectorul  guvernamental, neguvernamental, de afaceri şi cu alţi actori relevanţi la nivel regional, naţional şi internaţional, pentru  creşterea eficienţei activitǎţii reţelei CERT şi asigurarea sustenabilitǎţii.
4. Identificarea și promovarea celor mai bune modalități de implementare în România a politicilor şi bunelor practici stabilite la nivelul Uniunii Europene.
5. Diseminarea în reţea a rezultatelor studiilor realizate în domeniu, în care au fost implicaţi sau la care au acces membrii reţelei CERT, precum şi a bunelor practici identificate la nivel naţional şi internaţional.


6. Schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul tineretului între membrii reţelei CERT, precum şi a instrumentelor create pentru învǎţarea cetǎţeniei active.
7. Dezvoltarea de programe comune de pregătire profesională pentru membrii reţelei CERT. 
Proiectul creşte numărul oportunităţilor de implicare a tinerilor şi creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate prin înfiinţarea reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

Pentru detalii si informatii suplimentare:
  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370; 0734339106
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259; 0740.367379                                                                                                   E-mail: contact@existaosansa.ro
             cert@existaosansa.ro

Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
  
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

marți, 27 octombrie 2015

CONSILIERE SI ORIENTARE PENTRU ACCESUL LA UN LOC DE MUNCA SI PROGRAMAREA CARIEREI


SEMINAR DE CONSILIERE SI ORIENTARE PENTRU ACCESUL LA UN LOC DE MUNCA SI PROGRAMAREA CARIEREI - facilitator Ovidiu Laurentiu Balean, psiholog, expert consiliere si orientare profesionala.


Au participat tineri si voluntari ai Asociatiei "Exista o Sansa". Ne-am bucurat de prezenta reprezentantilor postului local Buhusi TV .

Participantii au completat Testul Holland, denumit si testul intereselor profesionale, cel mai utilizat in consiliere si orientare profesionala. Multumim tuturor pentru participare!


Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.roPentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org


luni, 19 octombrie 2015

Prevenirea riscurilor traficului de persoane

‪#‎Buhusi‬ ‪#‎implicarecivica‬ ‪#‎cert‬ ‪#‎existaosansa‬
Sesiune de informare si constientizare privind riscurile traficului de persoane, in contextul Zilei Europene a Traficului de Persoane.Activitatea s-a desfasurat la Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" din Buhusi. Multumim doamnelor Diana Apetri si Roxana Vizitiu pentru reusita actiunii si informatiile transmise tinerilor!

Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.roPentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

duminică, 18 octombrie 2015

PRIETEN CU TINE - Sesiune de informare şi conştientizare privind prevenirea traficului de persoaneINVITAŢIE

Asociaţia „Există o Șansă”, organizează luni, 19 octombrie 2015, ora 12:00, în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Buhuşi, o sesiune de informare şi conştientizare privind prevenirea traficului de persoane.

Sub sloganul „PRIETEN CU TINE”, aflǎm mai multe despre prevenirea traficului de persoane, în contextul Zilei Europeane de Luptǎ Impotriva Traficului de persoane, de la invitatele noastre:

Roxana Vizitiu – Agent principal , IPJ Bacǎu - Poliţia Buhuşi, Structura proximitate, absolventǎ a Academiei de Poliţie "Al. I. Cuza" - Facultatea de Arhivisticǎ, Promoţia 2005, cunoscutǎ în şcolile din oraş pentru acţiunile de prevenţie desfǎşurate cu diverse ocazii.

Diana Apetri - Psiholog clinician cu drept de liberǎ practicǎ, membrǎ a Colegiului Psihologilor din România, absolventǎ a Facultǎţii de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei din cadrul Universitǎţii "Pro Humanitas" Bucureşti (2004), cu experienţǎ în consilierea psihologicǎ a victimelor traficului de persoane, activitate desfǎsuratǎ în cadrul Agenţiei Naţionale Impotriva Traficului Persoane (2007 - 2008).
Acţiunea face parte din seria celor 5 sesiuni informative pe teme de sǎnǎtate şi securitate, integrate proiectului ,,CERT, o şansă pentru tine - CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET” finanţat din granturile SEE 2009 – 2014 prin Fondul ONG în România, pentru a preveni copiii si tinerii de riscurile pe care le pot genera unele situaţii problematice precum violenţa, consumul de droguri, alcoolul, tutunul, traficul de persoane.

CE ESTE TRAFICUL DE PERSOANE?
Este o infracţiune gravǎ ce presupune încǎlcarea drepturilor omului, exploatarea de orice fel, sclavie, abuz şi desconsiderare. Traficul de persoane înseamnǎ lipsire de libertate, dar mai ales imposibilitatea de a-ţi controla propria viaţǎ şi de a-ţi urma deciziile.
Este un fenomen a cǎrui desfǎşurare pericliteazǎ siguranţa, sǎnǎtatea fizicǎ şi psihicǎ a membrilor societǎţii, deoarece victimele sunt tratate ca bunuri şi vândute pentru obţinerea de profit.
Traficul de persoane, prin formele sale de manifestare (exploatarea sexuală, munca forţată, obligarea la cerşetorie sau la comiterea de infracţiuni) continuă să fie unul dintre fenomenele sociale cu o acoperire globală, care aduce importante prejudicii morale, psihice şi fizice victimelor sale şi nu numai. Acest fenomen devine şi mai îngrijorător când, în capcana reţelelor de traficanţi, cad victime copiii. Nu puţine sunt cazurile în care copiii ajung în mâinile unor oameni pentru care nimic nu este mai important decât perspectiva câştigurilor financiare rezultate din exploatarea acestora.

Manager proiect,
Elena Mitrea

Pentru informaţii suplimentare, puteţi să transmiteţi  un e-mail la adresa: contact@existaosansa.ro sau sǎ sunaţi la numărul de telefon: 0734339106.

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi:
Blogul http://cert-reteauascolara.blogspot.com.  


Conţinutul acestui mesaj nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor mesajului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.


joi, 15 octombrie 2015

Transparenta decizionala in administratia publica

#transparentadecizionala #ateliertematic #administratiapublica 

Atelierul tematica "Transparența decizională în administrația publică locală” s-a desfasurat la Colegiul Tehnic Ion Borcea Buhusi. Este unul din cele 12 ateliere tematice pe tema cetățeniei active, organizat în cadrul proiectului "CERT, o şansă pentru tine! - CENTRULDE RESURSE PENTRU TINERET” finantat din granturile SEE prin Fondul ONG in Romania.


Activitatea a fost facilitata de Marian Damoc, presedintele Asociatiei Romanian Youth Mouvement for Democracy (RYMD) din Bacau.

Proiectul „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.roPentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

 

marți, 13 octombrie 2015

Atelier tematic: „Transparența decizională în administrația publică locală”
#transparentadecizionala #LunaProf21 #campaniadeadvocacy #TineriactivipentruBuhusi

Asociația ,,Există o Șansă”, în parteneriat cu Asociația ”Romanian Youth Movement for Democracy” din Bacău, organizează miercuri, 14 octombrie 2015, ora 12:00, în amfiteatrul Colegiului ”Ion Borcea” din Buhuși atelierul tematic „Transparența decizională în administrația publică locală”, avându-l ca invitat pe Marian Dămoc, președintele Asociației Romanian Youth Movement for Democracy și manager al proiectului Cetățeni Activi pentru Bacău.

Sunt așteptați să participe tineri, elevi și cadre didactice, părinți și persoane din comunitatea locală interesate de domeniul transparenței decizionale.

În cadrul atelierului se vor aborda teme precum:
- importanța opiniei publice în adoptarea hotărârilor care influențează viața comunităților locale;
- dezbaterea publică privind aplicarea efectivă a legislației, a procedurilor privind transparența, precum și accesul cetățenilor și al organizațiilor societății civile la informații de interes public;
- participarea activă în cadrul procesului de luare a deciziilor la nivel local.

Tinerii de astăzi sunt liderii de mâine. Ei trebuie să înţeleagă modul în care funcţionează o societate deschisă şi cum pot participa activ la dezvoltarea ei. Este necesar ca aceștia să îşi cunoască drepturile şi să își poată asuma responsabilitatea pentru ei însăşi şi pentru cei din jurul lor.

Proiectul CERT își propune să contribuie la transformarea elevilor noştri din tineri în cetăţeni cu atitudine.

Despre Marian Dămoc
Absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2010 și al programului de master Teoria și practica guvernării din cadrul SNSPA București în anul 2012, Marian Dămoc activează de cinci ani în domeniul non-guvernamental. Este membru-fondator al RYMD, organizație în care a coordonat mai multe proiecte naționale și internaționale din sfera civică și de tineret. Din mai 2014, este managerul proiectului Cetățeni Activi pentru Bacău, inițiativă ce își propune stimularea societății civile de la nivelul județului.

Atelierul este unul din cele 12 ateliere tematice pe tema cetățeniei active, organizat în cadrul proiectului ,,CERT, o şansă pentru tine - CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET”. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Asteptam cu interes confirmarea participarii dvs. la acest eveniment!


Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”

Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.

Pentru mai multe informaţii despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ” şi proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret”, accesaţi:

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.
sâmbătă, 10 octombrie 2015

Star(T) la puterea ONG - Modul de training "Strategii de advocacy, public speaking si PR"

#LunaProf21 #fiipreZENt, #campaniadeadvocacy, #TineriactivipentruBuhusi

Sâmbǎtǎ, 10 octombrie 2015, s-a desfǎşurat modulul de training "Strategii de advocacy, public speaking si PR" pentru voluntarii activi in proiectul "CERT, o sansa pentru tine! - Centrul de Resurse pentru Tineret" implementat de Asociatia "Exista o  şansǎ" cu  finantare din granturile SEE 2009 - 2014 prin Fondul ONG in Romania.

Programul de formare Star(T) la puterea ONG este structurat în 4 module de training pentru dezvoltarea de competenţe civice şi atitudini pro active în rândul tinerilor voluntari (elevi de liceu din Buhusi, judetul Bacǎu), care vor contribui la dezvoltarea organizaţiei şi la realizarea obiectivelor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret.                              

Tematica celor 4 module de training:
1. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ (încheiat)
2. Rezolvarea de probleme şi leadership (încheiat)
3. Strategii de advocacy, public speaking şi PR (încheiat)
4.  Managementul proiectelor şi scrierea de proiecte (înscrierile sunt deschise)

Cursurile pentru voluntarii Asociatiei "Exista o  şansǎ" abordeaza tematicile celor 4 module de training,  dar si teme conexe precum iniţierea şi gestionarea unei campanii de advocacy, managementul conflictelor, cooperare şi networking în sectorul ONG, managementul riscurilor, implicarea şi sustenabilitatea în sectorul de voluntariat etc.
 

vineri, 9 octombrie 2015

Campania de advocacy


Ziua Educatiei Nonformale 2015


#fiipreZENt #LunaProf21
La scoala pilot Colegiul National "Grigore Moisil" Onesti, s-a desfasurat activitatea "Prieten cu Tine - Stil de viata sanatos" prin metoda nonformala "Alegand ce mi se potriveste". Au participat elevii clasei a IX a A indrumati de diriginta clasei, prof. Cristina Buzatu.
Activitatea a fost facilitata de prof.Virginia Braescu.
La aceasta activitate demonstrativa au asistat cadrele didactice din scoala, diriginti la clasele IX - XII.
Aceasta a fost prima activitate de multiplicare in reteaua scolara CERT (Coaching pentru Eficientizarea Retelelor de Tineret din scoli) in cadrul proiectului "CERT, o sansa pentru tine! - Centrul de Resurse pentru Tineret" implementat de Asociatia "Exista o Sansa" cu finantare din granturile SEE 2009 - 2015 prin Fondul ONG in Romania.

GALERIE FOTO