duminică, 22 noiembrie 2015

Reteaua CERT - Eveniment masa rotunda


Invitaţie
                                                  
Asociaţia „Există o şansă” organizeazǎ sâmbǎtǎ, 28 noiembrie 2015, începând cu ora 11.00, conferinţa de constituire a reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli, în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.  
Evenimentul oficial de înfiinţare a reţelei CERT va avea loc la Centrul de Resurse pentru Tineret din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria), oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, şi este planificat a fi o masǎ rotundǎ cu membrii fondatori ai reţelei CERT (şcoli pilot, ONG-uri, cluburi şcolare şi sportive, instituţii şi autoritǎţi publice, agenţi economici etc.).
Vă invităm să identificăm împreună un cadru comun de lucru în reţea, într-un context participativ de dezbatere, pentru o abordare constructivǎ a procesului de management în reţeaua CERT.
Iată agenda pe care v-o propunem:
11.00 11.15: Înregistrarea participanţilor
11.15 11.30 : Este CERT ! – Centrul de Resurse pentru Tineret se prezintă
11.30 12.30 : Planul de acţiune al reţelei CERT (I)
·    Clarificǎri conceptuale şi de structurǎ a parteneriatelor posibile de lucru în reţea.
·    Informarea şi consultarea stakeholderilor strategici cu privire la importanţa şi beneficiile lucrului în reţea.
·    Viziunea, misiunea, valorile şi obiectivele reţelei CERT.
·    Constituirea Comisiei Permanente de lucru a reţelei CERT (formatǎ din promotorii desemnaţi de fiecare instituţie/ organizaţie din reţea).
·    Harta direcţiilor strategice de acţiune în reţeaua CERT
12.30  12.45: Pauzǎ de cafea
12.45 – 14.00: Planul de acţiune al reţelei CERT (II)                                                                               
·        Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitǎţi, amenintǎri) – instrument de analizǎ a potenţialului reţelei CERT de a se dezvolta durabil la nivel regional, naţional şi internaţional. Componentele analizei SWOT: Legislaţia în domeniul voluntariatului şi tineretului; Formarea în domeniul voluntariatului şi implicǎrii civice a tinerilor din şcoli; Practica în domeniul voluntariatului şi implicǎrii civice a tinerilor; Promovarea voluntariatului în şcoli şi a cetǎţeniei active în comunitate; Surse potenţiale de finanţare pentru proiecte.
·        Strategia de lucru în reţea la nivel local şi regional pe termen scurt şi mediu
·        Definirea obiectivelor generale şi a obiectivelor strategice de acţiune în reţea pe termen lung
·        Declaraţia de politicǎ publicǎ în domeniul tineretului: Lobby şi Advocacy pentru apǎrarea şi promovarea drepturilor tinerilor – Este CERT – Tinerii pe agenda consilierilor locali!
 14.00: Concluzii şi Networking 
           
Vă rugăm să ne confirmaţi prezenţa la eveniment până cel târziu  miercuri, 25.11.2015!

Vă mulţumim pentru parteneriat şi vǎ aşteptăm cu drag la CERT!
Echipa CERT

Pentru detalii si informatii suplimentare, contactaţi Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ”:
Elena MITREA,
Manager proiect
Telefon: 0744.260370
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Expert/Trainer; Responsabil Comunicare şi PR
Telefon: 0740.367379
E-mail: contact@existaosansa.rocert@existaosansa.ro
Website: www.cert.existaosansa.ro

Conţinutul acestei invitaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor invitaţiei. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

GALERIE FOTO