miercuri, 28 octombrie 2015

Reţeaua CERT - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional, naţional şi internaţional         
Buhuşi, 29 octombrie 2015

Comunicat de presă
  
Prima Reţea de Tineret CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional, naţional şi internaţional.

Asociaţia „EXISTǍ O ŞANSǍ” anunţă conferinţa de constituire a reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.  

Evenimentul oficial de înfiinţare a reţelei CERT va avea loc în luna noiembrie 2015, la Centrul de Resurse pentru Tineret din oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, şi este planificat a fi o masǎ rotundǎ cu membrii fondatori ai reţelei (şcoli, ONG-uri, cluburi şcolare şi sportive, instituţii şi autoritǎţi publice, agenţi economici etc.) şi partenerii media la nivel local şi judeţean.

Obiectivele reţelei CERT vizeazǎ:
1. Imbunǎtǎţirea competenţelor organizaţionale şi manageriale ale ONG-urilor membre şi ale  şcolilor din reţeaua CERT pentru creşterea gradului de implicare a tinerilor din şcoli în activitǎţi de voluntariat şi încurajarea participǎrii acestora la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale pentru tineret.
2. Imbunǎtǎţirea  abilitǎţilor  de  comunicare  şi  cooperare  între  membrii  reţelei  CERT  pentru intensificarea schimburilor  de  informaţii,  modelelor  de  bunǎ  practicǎ  şi  acţiunilor  comune,  ca  rǎspuns  la  nevoile specifice ale beneficiarilor acestora.
3. Dezvoltarea  de  parteneriate  strategice  cu  actori  cheie  din  sectorul  guvernamental, neguvernamental, de afaceri şi cu alţi actori relevanţi la nivel regional, naţional şi internaţional, pentru  creşterea eficienţei activitǎţii reţelei CERT şi asigurarea sustenabilitǎţii.
4. Identificarea și promovarea celor mai bune modalități de implementare în România a politicilor şi bunelor practici stabilite la nivelul Uniunii Europene.
5. Diseminarea în reţea a rezultatelor studiilor realizate în domeniu, în care au fost implicaţi sau la care au acces membrii reţelei CERT, precum şi a bunelor practici identificate la nivel naţional şi internaţional.


6. Schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul tineretului între membrii reţelei CERT, precum şi a instrumentelor create pentru învǎţarea cetǎţeniei active.
7. Dezvoltarea de programe comune de pregătire profesională pentru membrii reţelei CERT. 
Proiectul creşte numărul oportunităţilor de implicare a tinerilor şi creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate prin înfiinţarea reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

Pentru detalii si informatii suplimentare:
  
Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”
Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370; 0734339106
Virginia – Smărăndiţa BRǍESCU
Responsabil Comunicare şi PR; Expert/Trainer
Telefon: 0742.754.259; 0740.367379                                                                                                   E-mail: contact@existaosansa.ro
             cert@existaosansa.ro

Despre Asociaţia ,,EXISTǍ O ŞANSǍ”
  
Asociaţia „Există o şansă” este o organizaţie non-profit din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, care are ca scop dezvoltarea unei oferte de alternative şi soluţii pentru o viaţă mai bună, prin promovarea drepturilor şi capacităţilor persoanelor cu risc de marginalizare şi excludere socială.  

Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

GALERIE FOTO