duminică, 27 septembrie 2015

Asociația „Există o Șansă” lansează o campanie de advocacy ca exercițiu de învățare a cetățeniei active pentru tinerii din Buhuși      ANUNT


Asociaţia „Există o şansă”, în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”, finanţat din granturile SEE 2009- 2014, prin Fondul ONG în România, încurajează şi susţine participarea tinerilor din comunitatea buhuşeană la promovarea cetǎţeniei active, iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.

Pe o perioadă de minim 3 luni, începând cu luna septembrie 2015, se va derula o CAMPANIE DE ADVOCACY – un exerciţiu real de învăţare a cetăţeniei active de cǎtre tinerii din Buhuşi. Desfăşurarea acestui exerciţiu presupune un proces structurat: identificarea problemelor, nevoilor şi intereselor de dezvoltare ale tinerilor din Buhuşi (cu ajutorul unor tehnici specifice), găsirea/identificarea unor soluţii optime, parcurgerea căilor necesare pentru informare şi conştientizare şi, în etapa finalǎ, soluţionarea problemelor identificate.

Acţiunile propuse urmǎresc parcurgerea urmǎtoarelor etape:
  1. CERCETARE: identificarea problemei prin culegerea de informații, propunerea de soluţii în focus-grupuri (cercetare calitativă) şi sondaj de opinie (cercetare cantitativă)
  2. INFORMARE: prin diverse canale (e-mail, presa scrisă/online. reţele de socializare etc.)
  3. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI: prin acţiuni de implicare a publicului larg (masǎ rotundǎ, campanie stradală, târgul participării civice, fluturaşi, flashmob, postere etc.) şi de colaborare cu autoritatea localǎ (întâlniri cu decidenţii) şi instituţiile publice din comunitate.
  4. MONITORIZAREA IMPACTULUI prin analiza rezultatelor obţinute în urma activităților.

Obiectivele specifice vizeazǎ:
• identificarea problemelor, nevoilor, intereselor şi oportunitǎţilor de dezvoltare ale tinerilor din oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu;
• analiza, în context local, a percepţiei cetǎţenilor despre voluntariat şi cetăţenia activă, implicarea şi  participarea tinerilor la iniţierea politicilor publice locale de tineret;
• cunoaşterea  nevoilor  de  dezvoltare  a  voluntarilor Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” în  ceea  ce priveşte  subiectele  abordate prin desfǎşurarea a 6 focus grupuri (cu elevi de la şcolile din comunitate, tineri cu vârste între 19 – 30 de ani, pǎrinţi, cadre didactice) şi realizarea unui sondaj de opinie pentru identificarea problemelor cu care se confruntǎ tinerii din Buhuşi şi gǎsirea de soluţii viabile .

Astfel se are în vedere cunoaşterea de cǎtre minim 40 de tineri voluntari ai  Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” a instrumentelor folosite în identificarea nevoilor, gǎsirea de soluţii şi parcurgerea cǎilor spre informare, conştientizare şi rezolvare a problemelor identificate (metoda chestionarului, focus-grup-ului şi a sondajului de opinie, precum şi a drumului parcurs în elaborarea strategiei de acţiune pentru rezolvarea problemelor identificate). 

În perioada 25 septembrie – 15 noiembrie 2015, în cadrul sondajului de opinie,  se va aplica chestionarul creat cu instrumente oferite de Google (http://goo.gl/forms/uQg7V9VpDe) şi distribuit on-line (prin e-mail, postat pe site-ul Asociatiei “Există o şansa” - http://existaosansa.ro, pe site-ul proiectului http://cert.existaosansa.ro,  pe blogul http://cert-reteauascolara.blogspot.ro, în comunitǎţile on-line relevante pentru promovarea cetǎţeniei active, precum şi în reţelele de socializare) şi în format creion-hârtie pentru cetǎţenii mai puţin familiarizaţi cu instrumentele TIC.

Scopul consultărilor prin metoda focus grup-urilor şi realizarea unui sondaj de opinie, prin aplicarea chestionarului pe un eşantion reprezentativ de membri ai comunitǎţii  (copii, tineri, pǎrinţi, profesori), este acela de a face o analiză reală a problemelor şi nevoilor de dezvoltare ale tinerilor din Buhuşi. Rezultatele vor fi integrate în planul de dezvoltare al campaniei de advocacy, ca un prim exerciţiu de învǎţare a cetǎţeniei active de către tinerii din Buhuşi.

Un prim rezultat vizibil al proiectului este Centrul de Resurse pentru Tineret - CERT, prima infrastructurǎ pentru tineret şi voluntariat, înfiinţatǎ în oraşul Buhuşi din judeţul Bacǎu cu finaţare din granturile SEE 2009 – 2014, prin Fondul ONG în România. Pâna la 31 martie 2016, proiectul îşi propune să atragă în acţiune 130 de voluntari, elevi şi tineri, care să participe la crearea unui model real de iniţiativă şi implicare în viaţa comunităţii.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi să transmiteţi  un e-mail la adresa: contact@existaosansa.ro sau sǎ sunaţi la numărul de telefon: 0734339106.


Pentru informaţii suplimentare, contactați ASOCIAȚIA "EXISTĂ O ȘANSĂ":
Responsabil organizare:
Elena Mitrea - Manager proiect
Tel: 0734339106.
Virginia - Smărăndita Braescu - Responsabil Comunicare şi PR
Tel: 0742.754.259;


Conţinutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor comunicatului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

GALERIE FOTO